เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน พาไปวัดจุฬาโลกหรือวัดย่านอ่างทอง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ทักทายบ่ายวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562  วันนี้พี่หนุ่ม-สุทน ขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ไปเที่ยวชมวัดย่านอ่างทองหรือวัดจุฬาโลกติดคุ้งแม่น้ำน้อย พลาดโอกาสไม่ได้ต้องไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของเก่าๆ สมัยโบราณมาจากวังหน้าสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะเป็นสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว จึงนำมาถวายวัดย่านอ่างทอง หรือชื่อเดิมวัดจุฬาโลก ยกตัวอย่างเช่นพระแท่นราชบัลลังก์ที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน และอ่างทรงน้ำสมัยโบราณรวมถึงองค์พระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเพื่อชมและศึกษาความเป็นมาพระพุทธรูปปางต่างๆ ด้วย น่าจะเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยา ข้อสันนิษฐานของพี่หนุ่ม-สุทน นะ

สำหรับวิหารก็น่าเยี่ยมชมและน่าศึกษาข้อมูลเช่นกัน และเชื่อกันว่าน่าจะสร้างเป็นศิลปะแบบในพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะหน้าบันแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์และเทพเจ้าถือพระขรรค์ชัยศรีเป็นพระแสงศาสตราวุธประจำองค์พระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าแผ่นสมัยโบราณ  ส่วนภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยเก่าแก่พุทธลักษณะงดงามและติดๆ กันคือพระอุโบสถสร้างแบบสี่ทิศดูสวยงามเช่นกันครับและน่าเข้าไปศึกษาข้อมูลศิลปะการสร้างของวัดย่านอ่างทอง

และมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับวัดนี้ว่า  เมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมามีชาวมอญพายเรือหรือแจวเรือขายอ่างเก็บน้ำมาตามแม่น้ำน้อย และต่อมาวันดีคืนดีมีแสงสว่างจากดวงจันทร์ส่องแสงลงมาในคุ้งน้ำ ปรากฎว่าชาวบ้านเห็นอ่างทองและเป็ดทองลอยคู่มากับอ่างทอง พอถึงคุ้งน้ำแม่น้ำน้อย อ่างทองและเป็ดทองก็วนๆแล้วจมน้ำไป  นี่แหละเป็นที่มาของชื่อวัดย่านอ่างทอง ต.บ้านใหม่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ครับ

สำหรับนักท่องเที่ยวสนใจจะเดินทางไปเที่ยว จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานพระนครศรีอยุธยาโทรศัพท์ 0 3524-6076-7 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. #ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

#สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

#เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน

#bigmaptravel #เที่ยวเพลิน

#goayutthaya #พระนครศรีอยุธยา

#อยุธยาไม่มาไม่ได้

Related posts