ท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ไทยนิยมยั่งยืน เส้นทางที่3 ชิม ชม แชะ เมืองพังงา ตระการตาธรรมชาติทับปุด

ท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ไทยนิยมยั่งยืน เส้นทางที่3

ชิม ชม แชะ เมืองพังงา ตระการตาธรรมชาติทับปุด

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา นายนิกร จันทร์อำไพ นายอำเภอเมืองพังงา และนายอานุภาพ รอดขวัญยอดระบำ นายอำเภอทับปุด พร้อมคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพังงา ตามเส้นทางที่3 อำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เปิดเส้นทางท่องเที่ยวชิม ชม แชะ เมืองพังงา ตระการตาธรรมชาติทับปุด สร้างรายได้สู่ชุมชน

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เส้นทางที่3 ของจังหวัดพังงา คือ อำเภอเมืองพังงาและอำเภอทับปุด รวมทั้งสิ้น 8 หมู่บ้านโดยเส้นทางนี้มีความโดดเด่นทางด้านธรรมชาติและวิถีพื้นชีวิตของชาวบ้าน โดยเริ่มต้นจาก หมู่บ้านเกาะปันหยี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด มีอาชีพประมงเป็นหลัก หลังจากมีโครงการดังกล่าว จึงได้พัฒนาให้มีการท่องเที่ยวบนเกาะปันหยีมากขึ้น จนทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านและซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนกันอย่างมากมาย อีกทั้งยังมี สนามฟุตบอลลอยน้ำที่สวยที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกให้เซลฟี่กันสวยๆอีกด้วย

a-pang2     %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0001

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0027     %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0004

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0026     %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b5_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0011

หมู่บ้านที่สอง คือ หมู่บ้านสวนพริก อำเภอเมืองพังงา เมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้าน ชาวได้ได้เตรียมการต้อนรับด้วยการแสดง รำกลองยาว สร้างความสนุกสนานชวนให้ต้องออกลีลากันอย่างสุดมัน ก่อนจะนั่งรถสามล้อชมเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนจะกลับมาช้อปสินค้าOTOP ของชุมชน

a-pang3     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0021

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0005     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0004

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0014

ยังอยู่กันที่อำเภอเมืองพังงา ที่หมู่บ้านบางพัฒน์ หมู่บ้านที่มีวิถีชุมชนชาวประมงพื้นบ้านที่โดดเด่น และมีการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยการเปิดศูนย์เรียนรู้ธนาคารปู ให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีร้านอาหารซีฟู้ดที่เป็นอาหารทะเลสดๆ พร้อมเสริฟ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา จุดเด่นของร้านอาหารที่นี่คือการคิดราคาเป็นรายบุคคล รายละ250 บาท หากมา3ท่าน จะสั่งอาหารได้5 เมนู หากมา 4ท่านขึ้นไป สามารถสั่งอาหารได้ 7เมนู หรือรับมาเป็นหมู่คณะก็สามารถเลือกเมนูอาหารได้ตามที่ร้านกำหนด ซึ่งหากเทียบกับร้านอาหารทะเลทั่วไปถือว่าราคาถูกกว่ามาก

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0020     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0019

%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0003     %e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%92_0001

หมู่บ้านต่อมา คือ หมู่บ้านโคกไคร อำเภอทับปุด ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของอำเภอทับปุดก็ว่าได้ เพราะหมู่บ้านที่มีการทำสปาโคน ทรายร้อน น้ำเค็มร้อน โดยจะมีไกด์ชุมชนพาท่านร่องเรือไปยังหาดทรายร้อน โดยจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที โดยระหว่างทางก็สามารถชมทัศนียภาพของชุมชนที่มีความสวยงามทั้งสองฝั่ง เมื่อเดินทางถึงหาดทรายร้อนก็จะได้ทำการ สปาโคน โดยจะมีชาวบ้านคอยให้คำแนะนำในการทำสปาโคลน ซึ่งจะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

a-pang5     a-pang6

หมู่บ้านตีนวัด อำเภอทับปุด จุดเด่นของที่นี่คือการนวดเพื่อสุขภาพ โดยชาวบ้านในชุมชน ซึ่งมีทั้งการนวดจับเส้น นวดประคบสมุนไพร นอดผ่อนคลาย ตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข และมีสมุนไพรอย่าง หญ้าหวาน ที่มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวานและทำให้เลือดลมไหลเวียนดี ชุมชนแห่งนี้หากได้มาสัมผัสจะทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นอย่างแน่นอน

a-pang7

จากนั้นเดินทางต่อมายัง หมู้บานปากด่าน ชมการสาธิตการทำไข่เค็มสมุนไพร ขนมจีน การสานตระกร้า พร้อมรับชมการแสดง ระบำตำเม่า และเรียนรู้การเลี้ยงนกกระทา ซึ่งเป็นอาชีพของคนในชุมชนที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมาอย่างยาวนาน

a-pang15

หมู่บ้านเขาตำหนอน แวะเช็คอิน แหล่งดินแดนขมิ้น ถิ่นถ้ำสวย พร้อมรับชมการแสดงหนังตะลุง จากคณะ หนังกำปั้นน้อย ช่วยบำรุง เยาวชนตัวน้อยๆที่รักในศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างหนังตะลุง ก่อนจะไปชมการสาธิตการปลูกขมิ้น การทำไม้กวาดดอกอ้อ ซึ่งเป็นสินค้าOTOP ของหมู่บ้าน

a-pang11     a-pang9

a-pang8

เดินทางมาถึงหมู่บ้านสุดท้ายของเส้นทางที่3 คือหมู่บ้านคลองบ่อแสน เดินเที่ยวชม ถ่ายรูปเช็คอิน ณ สะพานแขวนน้ำตกเต่าทอง และชมความสวยงามของถ้ำโต๊ะดำ ของหมู่บ้านคลองบ่อแสน ชิมลูกชก ที่หารับประทานได้เพียงปีละครั้ง และอาหารพื้นบ้านเมนูต่างๆ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ก่อนจะเดินทางกลับ

a-pang12     a-pang13

a-pang14

เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนOTOPนวัตวิถี ภายใต้โคงการไทยนิยมยั่งยืน เส้นทางที่3 ของจังหวัดพังงา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว สายชิม ชม แชะ เพราะทุกท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้ช้อป สินค้าOTOP ที่มีให้เลือกหลากหลาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

Related posts