ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมทำบุญในงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จังหวัดแพร่

ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมทำบุญในงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561

ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จังหวัดแพร่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านร่วม ทำบุญในงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง จังหวัดแพร่ ประจำปี2561 ในวัน พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

1phrae1

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ประเพณีทำบุญกิ๋นสลาก เป็นประเพณีที่ชาวภาคเหนือ ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาแต่ครั้งโบราณกาล ตรงกับการทำบุญสลากภัต ของชาวไทยภาคกลาง และประเพณี “ทิ้งกระจาด” ของชาวจีน ประเพณีดังกล่าวได้รับการเรียกขานแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น “ตานก๋วยสลาก” “กิ๋นข้าวสลาก” หรือ “ตานสลาก” สำหรับจังหวัดแพร่ เรียกว่า “กิ๋นสลาก” นิยมจัด ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11 ใต้ เดือนเกี๋ยงเหนือ(เดือน 1)ของทุกปี ซึ่งเว้นระยะการจัดงานมา 2 ปี เนื่องจาก อยู่ในช่วงไว้อาลัยการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานอยู่ 3 ประการ คือ

1)เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

2)เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีอันดีงาม

3)เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

1phrae2     1phrae4

กิจกรรมเริ่มด้วย พิธีบูชาท้าวทั้งสี่ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต่อไป จากนั้นมี การแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “อานิสงค์ของการตานสลาก” ชมขบวนแห่ก๋วยสลาก หลวง ขบวนเทวดานางฟ้า ขบวนตำนานประวัติการกิ๋นสลาก ขบวนช้างม้าวัวควาย ทั้งนี้ทางจังหวัดขอความร่วมมือรณรงค์ใช้ก๋วยสลากจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย และแต่งกายชุดพื้นเมืองสุภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์และสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกาย อันสง่างาม ลดการใช้พลาสติก ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

1phrae3

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมเป็นส่วน หนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามในงาน “ประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2561” ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โทรศัพท์ 0 5452 2990 ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0 5462 5496 และ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127  E-mail : tatphrae@gmail.com ได้ทุกวันในเวลาราชการ

1phrae5

Related posts