สสส. สานพลังภาคี ผุดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024

กิจกรรม เดิน วิ่ง กินเที่ยวเชิงสุขภาพระดับประเทศ ดึงอัตลักษณ์เมืองต้นแบบ 5 จังหวัด เปิดตลาด อาหารเพิ่อสุขภาพ พร้อมสนาม เดิน-วิ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล มุ่งลดเสี่ยง NCDs คาดผู้เข้าร่วมกว้า 1 หมื่นคน ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา จึงร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สมาคมการค้าผู้จัดกีฬามวลชน สมาพันธุ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จัดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 กิจกรรมวิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมีพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน มุ่งยกระดับ 5 จังหวัดต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับประเทศ ปลูกฝังค่านิยมลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และส่งเสริมโอกาสเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน

  

ดร.นพ.ไพโรจน์  กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบเทศกาลมีการใช้พื้นที่Landmark ของเมืองในการจัดงาน เริ่มสนามแรกที่ จ.เชียงราย วันที่ 29-30 มิ.ย. 2567, จ.สุโขทัย วันที่ 24-25 ส.ค. 2567, จ.นครราชสีมา วันที่ 7-8 ก.ย. 2567, จ.มุกดาหาร วันที่ 5-6 ต.ค. และ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26-27 ต.ค. 2567

   โดยกิจกรรมในแต่ละพื้นที่จะจัดขึ้น 2 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมปั่นเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพจากเชฟชื่อดัง กิจกรรมตลาดนัด Healthy Community Product จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท้องถิ่นกิจกรรม Wellness Sports Training Clinic จากผู้เชี่ยวชาญ และ Influencers  ของไทย โดยมีกิจกรรมหลัก คือกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10 กม. และ5 กม. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 2,000 คนต่อจังหวัดโดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง BIB และเหรียญรางวัล

ด้านคุณวนิดา พันธุ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการระดับประเทศ ICONIC Run Fest Thailand Series 2024

ที่ทาง สสส.จัดขึ้นนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่จะยกระดับ และตอบโจทย์เรื่องกิจกรรมทางกายที่เจาะลึกสู่ท้องถิ่น และจับต้องได้ให้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น รวมถึงมีตัววัดผลค่อนข้างชัดเจนเรื่องต้นแบบเมืองเจ้าภาพในการสร้างโอกาส เพื่อต่อยอดได้หลากมิติ ทั้งเรื่องโภชนาการกิจกรรมทางกาย เศรษฐกิจชุมชน กีฬา มวลชน และการท่องเที่ยว

 “กระทรวงได้ดำริโครงการที่เป็นแผนระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหลังคาใหญ่ของกิจกรรมทางกายที่ชื่อว่า CCC (Calorie Credit Challenge) และได้มีนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อส่งเสริมเรื่องกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับโครงการICONIC Run Fest Thailand Series 2024 ที่ทางกระทรวงยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือและได้ร่วมมีบทบาทในการที่จะนำ platform CCC เข้าช่วยสนับสนุนโครงการเพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้บูรณาการแบบผสมที่จะช่วยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และขับเคลื่อนเชิงลึกลงถึงเมืองเจ้าภาพต้นแบบทั้ง 5 เมืองซึ่งถือเป็นเรื่องการสร้างประโยชน์ร่วมทุกมิติที่แท้จริง “

  

บรรยากาศการแถลงข่าว ยังได้รับเกียรติจากคุณนิรมล ราศี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาร่วมงานพร้อมรับชม VTR โครงการ และ VTR จากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงรับชมการแสดง CULTURE ACTIVE SHOW

  

ขณะเดียวกันยังมีการ Preview Panel ปรุงเมนูพิเศษ จากเชฟกิ๊ก-กมล ชอบดีงาม Celebrity Chef และทายาทรุ่นที่ 3 แห่งร้านเลิศทิพย์ และมิกกี้-นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร Strength & Conditioning Coach สร้างสีสันให้กับงานแถลงข่าวในครั้งนี้

    ทั้งนี้ สามารถสมัครูร่วมกิจกรรมได้ที่http ://thai.fit

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟจเพจ theiconicrunfest

Related posts