วว.-สภาอุตสาหกรรม-หอการค้าไทย-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงาน “ProPak Asia 2024” รวมนวัตกรรมและแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตโลก

              รัฐบาลและเอกชน ผสานความร่วมมือ ระดมความคิดดันสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทย รักษาตำแหน่งลำดับต้นผู้ส่งออกอาหารโลก วว.-สภาอุตสาหกรรม-หอการค้าไทย-อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สร้างจุดแข็ง เพิ่มมูลค่าสินค้า ต้องเริ่มจาก 4 หัวใจหลัก ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนา ศึกษาเข้าใจตลาด โดยร่วมกันจัดงาน ProPak Asia 2024” งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ชั้นนําระดับเอเชีย โดยนำ ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), ดร. เจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย, นายสรรชาย นุ่มบุญนํา – ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย  สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

              ผู้สนใจรายละเอียดการจัดงานและต้องการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.propakasia.com

Related posts