พิธีบำเพ็ญกุศล แพทย์หญิง ศิวาลัย ธนภัทร

               ดร.วรดิศ ธนภัทร อดีต นรต.41 จิตรลดารุ่น 12 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรม แพทย์หญิง ศิวาลัย ธนภัทร (สิริอายุ 92 ปี) มารดา ณ ศาลาจีรวัสส์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

               ทั้งนี้ กำหนดการบำเพ็ญกุศล พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล แพทย์หญิง ศิวาลัย ธนภัทร (สิริอายุ 92 ปี) ณ ศาลาจิรวัสส์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน)

พิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 14 -17 พฤษภาคม เวลา 18:30 น.
พิธีฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 13:00 น.

Related posts