รองปลัดกระทวงมหาดไทยเป็นประธานประชุม “ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์”

               นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ” กำหนดการการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ และการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานประจำวันของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗”  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗  ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่สำนักงาน ปภ ถนนราชสีมา

Related posts