ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 1 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี 67

               วันที่ 1 เมษายน  2567 พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 และ รองโฆษก สตม. และ พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ณ บริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ

               ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันปราบปราม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล               

               พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ พลตำรวจตรีภาณุมาศ บุญญลักษม์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 1–10 เมษายน 2567 (10 วัน) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามสั่งการ

               พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  โดยให้ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 บูรณาการร่วมกับหน่วยร่วมปฏิบัติ เช่น กองบังคับการตำรวจนครบาล 1, กองบังคับการตรวจท่องเที่ยว 1, กองบังคับการตำรวจราจร, กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ, สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เทศกิจ และอาสาสมัคร

              กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในการมาเที่ยวและเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกปี

               กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงได้กำหนดให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นสถานที่จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เกิดมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวที่ดี และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย

               ทั้งนี้ ภายหลังการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ลงพื้นที่พบปะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ การรายงานตัวของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน (มาตรา 37) การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (มาตรา 38) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ร่วมถึงช่องทางการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ (e-Service) และการให้บริการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Extension) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และประหยัดเวลา เมื่อชาวต่างชาติต้องมาขอรับบริการด้านคนเข้าเมือง

Related posts