กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าวงาน “EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024”

โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค๊อก รัชดาภิเษก โดยคุณไพโรจน์ ทุ่งทอง ประธานบริหารโรงแรมฯ เตรียมจัดงาน “EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024” โดยมีคุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว

“จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียได้มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้งานด้านวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเราสามารถผสมผสานเข้ากับด้านเทคนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและ

การนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความพิเศษ เนื่องไนไอกาสที่ประเพณี”สงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับ การประกาศขึ้นทะเบียนในรายการ ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ดังนั้นจึงมีการจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 รูปแบบผสมผสาน ขึ้น ในการจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 ครั้งนี้ดิฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะผู้จัดที่จะนำเสนอความรู้คามสำคัญด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และบอกต่อแก่ชนรุ่นหลัง จึงขอเชิญชวนทุกคนรวมถึงเยาวชนมาร่วมสนุกในประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและประเพณีสงกรานต์ แบบร่วมสมัย ทีสามารถบูรณาการความสุข ความสนุก ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อที่จะได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีต่อไปกับคนทุกยุคทุกสมัย ในงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 2 โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก” คุณกานต์กนิษฐ์ กล่าว

Related posts