สมาพันธ์สื่อมวลชนฯ อบรมนักข่าว ฟรี รุ่น 9 เน้นปฏิบัติงานจริง รวม 9 รุ่นกว่า 400 คน

               เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. นายสมชาย สวยวิชา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ จัดอบรม/สัมมนานักข่าว ฟรี โดยเน้นบรรยายการปฏิบัติงานจริง ช่วงที่ 1 “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 9 (ฟรี) ประมาณ 20 ท่าน และช่วงที่ 2 “สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 2

               บรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ อ.พรเทพ ศรีนฤหล้า วิทยากรกิตติมศักดิ์ นักสร้างแรงบันดาลใจ และ อ.ไกรเดช บุนนาค สื่อมวลชนอาวุโส และเจ้าของเว็บไซต์ TMN News ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารไทยและตะวันออกกลาง ร่วมเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย และช่วงที่ 2 ฝึกอบรม/สัมมนา “สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 โดย อ.ปฤษฎี พงศ์ปารมี วิทยากรบรรยายให้แก่ภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์จริง เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม/สัมมนา โดยเน้นปฏิบัติงานจริง ด้วยสูตรสำเร็จ ทำได้อย่างง่ายๆ ทำได้จริง ทำได้ทันที “ทำเดี๋ยวนี้ ไม่มีเดี๋ยวก่อน” ทำด้วยตนเองได้ทันที

               จัดโดย สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ณ ห้องประชุมสมาพันธ์ฯ อาคารออมนิทาวเวอร์ OMNI Tower ถ.สุขุมวิท 4 (ซอยนานาใต้) กรุงเทพฯ

               โครงการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” ฟรี รุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2564 จนถึงรุ่นที่ 8 ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ห้างเพชรหลีเสง, L.S. Jewelry Group, ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กองบังคับการตำรวจนครบาล 1, ประธานสภาคนเมือง เขตพระนคร  โดยรุ่นที่ 5-9 พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พันตำรวจเอก เอกภพ ตันประยูร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ร่วมให้การสนับสนุนอีกด้วย

               ปี 2564 สมาพันธ์ฯ ได้เปิดการฝึกอบรม/สัมมนานักข่าวฟรี รุ่นที่ 1 จนมาถึงปัจจุบันรุ่นที่ 9 และปี 2566 ได้เปิด “สูตรสำเร็จผู้สื่อข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1-2 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา รวมกว่า 400 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลจากทุกสาขาอาชีพ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และบางหน่วยงาน/องค์กร ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมอบรม/สัมมนาทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ และมือใหม่ อทิ นักสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ข่าว ผู้สนใจในอาชีพสื่อสารมวลชน พิธีกร สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มสื่อออนไลน์/ยูทูปเบอร์/แอดมิน นักวิชาการ ข้าราชการ ตำรวจ นักกฎหมาย พ่อค้านักธุรกิจ ไกด์-ล่าม จิตอาสา อาชีพอิสระ เด็ก/เยาวชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ให้ความสนใจ และประสบผลสำเร็จอย่างมากอย่างต่อเนื่อง

               เป้าหมายสำหรับผู้มีประสบการณ์ข่าวมาบ้าง หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เลย อยากเรียนรู้ เพิ่มพัฒนาทักษะใหม่ๆ แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ช่องทางใหม่ๆ มีเพื่อนข่าว มีพันธมิตรข่าว หรืออยากเป็นผู้สื่อข่าวเพื่อสังคม ผู้เริ่มเข้าสู่แวดวงสื่อสารมวลชน และผู้สนใจทั่วไป หลายท่านอาจจะติดขัดในปัญหาอุปสรรค หรือไม่มั่นใจ จะสามารถแก้ไขได้ทันทีในระดับหนึ่ง พร้อมได้รับคำปรึกษาแนะนำได้เป็นอย่างดี และหลังจากผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา ยังสามารถขอคำปรึกษา/ขอคำแนะนำได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

               การดำเนินกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้าง/พัฒนานักสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ข่าวอยู่แล้ว และมือใหม่ เพื่อพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวป้ายแดง ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว บางคนไม่รู้จะเริ่มต้นงานข่าวอย่างไร ไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์ มองข้าม ไม่มั่นใจ ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไม่มีพรรคพวก ซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จะหมดไป โดยสมาพันธ์ฯ และวิทยากร จะชี้แนะ แนะนำ ฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานข่าวได้จริงอย่างง่ายๆ รวดเร็ว สามารถเริ่มงานข่าวได้ทันที สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาส และแหล่งข่าวช่องทางข่าวใหม่ๆ หรืออยากจะทำธุรกิจข่าวก็ได้ โดยเน้นปฏิบัติงานจริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง และสูตรสำเร็จ

               โดยเปิดการฝึกอบรม/สัมมนาแบบเร่งรัด เน้นปฏิบัติงานจริง ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ปฏิบัติงานข่าวอยู่แล้ว แสวงหา/เพิ่มทักษะการเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ความสามารถ สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ ซึ่งต่อไปคาดว่าน่าจะเกิดศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนในวงการสื่อสารมวลชนได้ในระดับหนึ่ง และเกิดผู้สื่อข่าวมือใหม่ หรือนักข่าวพลเมือง และกลุ่มสื่อออนไลน์/ยูทูปเบอร์/แอดมิน ที่ต้องการเข้าสู่แวดวงสื่อสารมวลชน ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย

               สมาพันธ์ฯ ยังคงยึดมั่นที่จะสร้างสิ่งดีๆ สู่สังคม เพื่อร่วมกันเป็นครอบครัวนักข่าว เพื่อสังคม รุ่นต่อไปจะเปิดในเดือนมีนาคม 2567

               สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของผู้สื่อข่าวชั้นนำ มากว่า 6 ปี อย่างต่อเนื่อง

Related posts