เปิดมุมมองใหม่  วิถีชีวิตใหม่  ใน “เมืองใหม่ชเวโก๊กโก่”

“ชเวโก๊กโก่” กับข่าวที่นำเสนอจากมุมของคนต่างชาติ กับเรื่องราวที่เล่าขาน โดยชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ ช่างแตกต่างกัน 

 ปัจจุบัน เมืองชเวโก๊กโก่ กลายเป็นจุดหมายสำคัญ ของผู้คนชาวเมียนมาร์จากเมืองอื่นๆ ที่มีฝีมือแรงงาน มีความรู้ด้านภาษา หลั่งไหลเข้ามาหางานที่นี่ เพราะมีค่าแรงสูง มีอิสระเสรี มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี หลายๆคนมีฐานะที่ดีขึ้น ชาวเมียนมาร์ที่เป็นเจ้าของกิจการ ต่างพึงพอใจและยินดีกับความเจริญของเมือง ซึ่งช่วยทำให้เศรษกิจของเมืองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

นับเป็นเวลาย่างเข้าปีที่ 7 ที่เมืองชเวโก๊กโก่  ได้รับการลงทุนพัฒนาเป็นเมืองใหม่ ที่มีความเจริญ ทันสมัย และได้มีวิถีชีวิตใหม่ ในการอยู่ร่วมกัน ระหว่างชาวเมียนมาร์ กับชาวจีนที่ย้ายเข้ามาอาศัย มาทำธุรกิจในเมืองนี้ จนเกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมอย่างแนบแน่น

แม้สถานการณ์การสู้รบ ระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์ กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ กำลังขยายวงออกไปเรื่อยๆ  แต่สำหรับชาวเมียนมาร์ในเมืองชเวโก๊กโก่ กลับไม่ได้รับผลกระทบเท่าไร ทุกคนยังมีความสุข มีความปลอดภัย และยังดำเนินชีวิตตามปกติ ออกไปทำงาน ออกไปสังสรรค์ ไปเล่นกีฬา ไปจับจ่ายซื้อหาข้าวของกัน

Related posts