ขอเรียนเชิญ “ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล” กับพระครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ โรงพยาบาลราชวิถี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

               “เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์” อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวชิรธรรมาจารย์

(พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม)  เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด  จังหวัดอุดรธานี

รองประธานฝ่ายสงฆ์

1. พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ  เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต  จังหวัดระยอง

2. พระครูไพรินทร์ สิริวัฑฒโน  เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน  จังหวัดนนทบุรี

3. พระอาจารย์ สัมฤทธิ์ ฐิตสิทธิ  เจ้าอาวาสวัดถ้ำจุนโทปฏิปทาราม  จังหวัดตาก

ประธานฝ่ายฆราวาส พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567

เวลา 18.00 น.  พิธีเจริญพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

เวลา 07.00 น.  ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล             

               ภายในตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้ ได้วางแผนการออกแบบการก่อสร้างอาคารภายใต้แนวคิด การให้บริการได้เบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว (One Stop Service) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่  (Safety & Security) มีการกำหนดตำแหน่งพื้นที่และการใช้งานที่ชัดเจน เช่น มีการจัดพื้นที่คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและแยกพื้นที่ที่จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละประเภทตามความรุนแรง การทำให้รถฉุกเฉินส่งผู้ป่วยให้เข้าถึงพื้นที่รักษาได้ง่ายและรวดเร็ว (Accessibility)  ตลอดจนยังสามารถปรับพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ป่วยกลุ่มชนหรือภัยพิบัติได้ ภายในตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้ จะมีศูนย์ผ่าตัดไฮบริด, ศูนย์รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและไขสันหลัง, ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดฉุกเฉินครบวงจร, ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมประสาท ไขสันหลัง สมองและหลอดเลือดสมอง, ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ, ศูนย์รักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ, ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี ศูนย์ฝึกอบรมการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินจำลองและการช่วยฟื้นคืนชีพ รวมทั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นอกจากนี้ ยังมีห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยหนัก โดยภายในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้จะมีเตียงรองรับ ผู้ป่วยได้ทั้งหมดประมาณ 190 เตียง

               สามารถร่วมทำบุญ ด้วยการโอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์  051-3-01806-3 สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ประเภทกระแสรายวัน ระบุวัตถุประสงค์ “ผ้าป่ามหากุศล”

Related posts