ถิ่นวัฒนธรรมทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม,สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาท่องเที่ยวงาน Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 บริเวณวัดปรมัยยิกาวาสบนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

               ถิ่นวัฒนธรรมทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน :  จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยความสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี) เปิดมุมมองใหม่ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วยภาพลักษณ์ เกาะแห่งศิลปะและงานคราฟท์ ด้วยคณะศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวม 80 คน จาก 7 ประเทศ ร่วมรังสรรค์งานศิลป์ ในเกาะเกร็ดให้เป็น แกลลอรี่ที่มีชีวิต ด้วยแนวคิด“จากตัวตนที่เรามี ให้โลกรู้ว่าเรามีตัวตน” ภายใต้ชื่องาน Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์นี้  ที่ #วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายใต้แนวคิดการนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของเกาะเกร็ดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงาน เครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ดซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ชิ้นเอกคงค่าอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชาวมอญที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของชาวมอญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงเรียกว่ารำมอญ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวมอญที่หาดูยาก

              โอกาสนี้นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “จังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพราะเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมริมสายน้ำเจ้าพระยา เรียกว่าเป็นเมือง “วิถีน้ำ วิถีนนท์”  ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและมีเสน่ห์ มีสีสันวิถีชีวิตดั้งเดิมเช่นยังคงมีรถสามล้อถีบเพียงแห่วเดียวของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เกาะเกร็ด” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ชาวมอญเป็นหลัก มีประวัติศาสตร์  วิถีชีวิตและงานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์

               งาน Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 เป็นงานเดียวที่ระดมศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งของประเทศไทยและศิลปินจากต่างประเทศ ราว 80 คน จาก 7 ประเทศ เข้าร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบต่างๆ ในเกาะเกร็ด โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดแสดงผลงานศิลปะและงานคราฟท์ในรูปแบบงานเซรามิค  Workshop เพื่อถ่ายทอดศาสตร์และองค์ความรู้จากศิลปินสู่เยาวชนในท้องถิ่น กิจกรรม Craft Clinic เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาในด้านศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่นของเกาะเกร็ดมากซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดไปให้เป็น Soft Power  สร้างการกระจายรายได้และยกระดับมาตรฐานชุมชนอีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติได้ ภายใต้แนวคิด “จากตัวตนที่เรามี ให้โลกรู้ว่าเรามีตัวตน” (From Local To Global)

               นอกจากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดงานแล้วยังมีเหล่าศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับชาติ ได้แก่  ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร

               ใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวจังหวัดนนทบุรี อยากให้ลองเปิดใจไปกันสักครั้งแล้วจะรู้ว่า นนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่น่าท่องเที่ยว ตามนโยบาย “นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ (Livable City)” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในเรื่องการพัฒนาจังหวัด ได้แก่  เศรษฐกิจดี, สะดวกดี, สะอาดดี, ปลอดภัยดี, สิ่งแวดล้อมดีและคุณภาพชีวิตดี ส่วนเรื่องการท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรีมีความโดดเด่นในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตริมสายน้ำ  ตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองหลายสาย ภายใต้สโลแกนที่ว่า “วิถีน้ำ วิถีนนท์” นอกจากนั้นยังเป็นเมืองผลไม้ที่มีผลไม้มีมูลค่าราคาสูงส่งออก คือ ทุเรียนนนท์ สุดยอดของทุเรียนไทย

               นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว “เกาะเกร็ด” มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่สนใจมาท่องเที่ยวของทั้งคนไทยและคนต่างชาติเพราะอยู่ใม่ไกลกรุงเทพ  และมีเสน่ห์จากการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ต้องนั่งเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เห็นทัศนียภาพของแม่น้าเจ้าพระยาที่ถูกขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางลัดจนดูเหมือนโอบกอดเกาะเล็กๆ แห่งนี้ไว้  มีโบราณสถานและวัดวาอารามที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดศาลากุน วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี วัดป่าเลไลยก์ เป็นต้น

                 เกาะเกร็ด ในวันนี้ จึงยังคงความเป็นวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมชาวมอญไว้  อย่างมีสีสัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากในแต่ละวัน มีสินค้าพื้นบ้านที่เป็นผลผลิตของคนบนเกาะเกร็ด ซึ่งถือว่าเป็น Local Craft หรือหัตถศิลป์ท้องถิ่นหลายอย่าง เช่น การทำเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นสินค้า GI ของจังหวัด นอกจากนั้นยังมีการเพ้นท์ผ้าบาติกโดยชุมชน การเพ้นท์หัวโขน เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเป็นแหล่งชมงานศิลปะในรูปแบบ ที่เรียกว่า Art and Craft 

               กิจกรรมภายในงาน นอกจากการจัดแสดงงานศิลปะ การทำเวิร์คช้อป และการทำคราฟคลินิกจากบรรดาศิลปินทั้งจากในและต่างประเทศ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและนนทบุรี  ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนนทบุรีก็ยังจัดบูทจำหน่ายอาหารท้องถิ่นที่น่าสนใจ อาทิ ปลาร้าหลนกะทิ แกงเลียงหน่อกะลา ยาผักกูดหน่อกะลา ทอดมันหน่อกะลา ซึ่ง ‘หน่อกะลา’ เป็นผักตระกูลขิงข่าที่ขึ้นชื่อของเกาะเกร็ด  นอกจากนั้นยังเปิดคอร์สสอนการทำกาแฟให้แก่น้องๆ นักเรียน งานคราฟหรือหัตถศิลป์ของเกาะเกร็ด มีความโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีฝีมือประณีตสืบทอดมายาวนาน ดังจะเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์ของวัดปรมัยยิกาวาส  ที่จัดแสดงเรื่องราวของงานหัตถศิลป์ของท้องถิ่น จนมาถึงปัจจุบันนี้ ที่กลายเป็นทั้งสินค้าชุมชนและต่อยอดเป็นสินค้าในระดับไฮเอนด์ เกาะเกร็ดจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ มีงาน Art เหมาะสมที่จะสร้างสรรค์ให้เป็น “แกลเลอรี่ที่มีชีวิต” ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุข 

              ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านที่สนใจเดินทางมาเที่ยวงาน Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.-20.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ททท.สานักงานกรุงเทพมหานคร : TAT Bangkok Office งาน Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดปรมัยยิกาวาส อ.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี หรือจะพักแรมโฮมสเตย์ซึ่งมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาชื่อ #บ้านธาตุดิน ก็ได้ครับ

Related posts