กนอ. ถวายผ้าพระกฐิน :  วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566  เวลาประมาณ 9.39 น.

               รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. มอบหมายให้ นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ปก.2 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย  ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย ทปษ.ผวก.กนอ. นางบุปผา  กวินวศิน รผก.สผ. นายธีรวุฒิ เจรืญสุข ผช.ผวก.ปก.1.  ผู้บริหารและพนักงาน กนอ. ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการในนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ ชุมชนในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนากุศลในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

Related posts