ครบรอบวันเกิด 90 ปี ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม

การจัดงานฉลองร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบวันเกิด 90 ปี ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม @ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก ถนนเจริญกรุง กทม.

เริ่มงานโดย มีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ขึ้มเวทีกล่าวถ้อยคำอวยพร ถัดมา พิธีกรงานฯได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานฯ

และ เรียนเชิญ พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 22439 และในฐานะนายกสมาคมอัสสัมชัญ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การจัดงานฉลอง

พร้อมร่วมกันอวยพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบวันเกิด 90 ปี ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม

ลำดับถัดมา พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ฮัสสัมชนิกดีเด่น อสช 20314 และเป็นประธานชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น ได้เป็นผู้ประกาศนามผู้ที่รับการประกาศเกียรติคุณ และแจ้งให้ผู้ร่วมงานฯ ได้แสดงความยินดีแก่อัสสัมชนิกดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 10 ท่าน

พร้อมกับได้ร่วมถ่ายภาพกับ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ และ พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต พร้อมรับชมวีดิทัศน์เรื่องราวของ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม จนจบ เสร็จแล้ว “ชมรมอาสาจะทำ” ได้ร่วมร้องเพลงกับศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ดำรงตำแหน่ง อธิการและบริหารงานโรงเรียน AC ACC ACS SL ACT ACSP

และร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ด้วย ถัดมา พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 16055 กล่าวอวยพรร่วมด้วย เสร็จแล้ว พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ให้โอวาทจนเสร็จ

ถัดมา เปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติได้มอบของขวัญแด่ ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม (ตามลำดับ) เป็นอันจบงานพิธีการ

Related posts