เซ็นทรัลพัฒนา ประกาศความภาคภูมิใจ เตรียมจัด Thailand’s Pride Celebration 2024 “Pride For All” ยิ่งใหญ่ ชูไทย แลนด์มาร์ก Pride ระดับโลก พร้อมขับเคลื่อน Festive economy อัดอีเว้นท์ฉลองตลอดทั้งเดือนมิ.ย. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

ขับเคลื่อน Rainbow Economy กลุ่ม LGBTQIAN+ กำลังซื้อสูง ตลาดใหญ่ด้านการท่องเที่ยวของโลกผลั…

Read More

อุตรดิตถ์ รวมพลังจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดปัญหาโลกร้อน

              เมื่อวันที่…

Read More

นักศึกษาหลักสูตร นักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 75 กว่า 40 คน รวมตัวทำความดี เพื่อรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเลไทย

               เมื่อวันที่ 22 พ.ค.67 พ.ต.อ.ดร…

Read More