ZPOT และ AIS ส่งมอบความอบอุ่นให้กับน้องๆ เด็กนักเรียน ณ บ้านแม่แจ๋ม จังหวัดลำปาง

             2 กุมภาพันธ์ 2567…

Read More

วช. – สสปน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย สู่เป้าหมายสร้างมูลค่าสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

               วันที…

Read More