PNMA แนะควรส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสารอาหารในนมแม่ และนมเสริมอาหารอย่างครบถ้วนและรอบด้าน เพื่อพัฒนาการเด็กที่ดีอย่างต่อเนื่อง

             การให้นมแม่เป็นสิ…

Read More

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกังขาแนวทางควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก

               ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการสูบบุหรี่เรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกยึดแนวทางค…

Read More

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน ๒๕,๖๐๐ โดส เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา…

Read More

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดหลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี-ขยายโอกาส “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เรียน 5 เทอม รองรับวิชาชีพขาดแคลน

· พยาบาลเปรียบเสมือนหัวใจหลักของระบบสุขภาพ · องค์การอนามัยโลก (WHO) เผย โลกกำลังขาดแคลนพยา…

Read More

“ญี่ปุ่น” พัฒนา การป้องกันโควิด “องค์การอนามัยโลก” ร่วมมือเต็มที่

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย ญี่ปุ่น กำลังเดินหน้าอย่างสุดความสามารถ กา…

Read More