พิธีเปิด”ถ้ำเชลย”สู่สันติภาพและความรัก (The power of peace and love)

พิธีเปิด”ถ้ำเชลย”สู่สันติภาพและความรัก (The power of peace and love)

 

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ.บริเวณแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเชลย ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เปิด ”ถ้ำเชลย“ โดยมี ดาบตำรวจ ช่วง นาคทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม กล่าวให้การต้อนรับ น.ส.จรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  พร้อมด้วย น.ส.พรพรรณ กลิ่นเกษร ผอ.กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  น.ส.ธรรมศรณ์   โค้วสกุลพานิชย์ รองประธานชมรมการท่องเที่ยวตำบลลุ่มสุ่ม  ส.ต.ท.ชำนาญ ทองใบ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอ และ ในการเปิดถ้ำครั้งนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิดงานกันอย่างคับคั่ง

1

2 3

                    ด้วยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเชลย ประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามโลก อาคารตลาดสินค้าถ้ำเชลย ปรับปรุงเส้นทางขึ้นถ้ำเชลยและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งดำเนินก่อสร้างตามโครงการแล้วเสร็จมีการดำเนินการเปิดบริการแก่ประชาชน รวมทั้งมีการปรับปรุงสถานที่อาคารพิพิธภัณฑ์เตรียมองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยว มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กระแสหลักกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม ชมรมการท่องเที่ยวตำบลลุ่มสุ่ม และชุมชนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ

4_resize 5-2

5-3 5

 จึงจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำเชลยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอำเภอไทรโยค และแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเชลย ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

6_resize 7

8 9

10 13

14_resize 15_resize

16_resize 17

 19 20

โดยกำหนดให้มีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าท้องถิ่น จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีจัดกิจกรรมนำเที่ยวชมถ้ำเชลยและพิพิธภัณฑ์ถ้ำเชลย และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเชลย ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของจังหวัดต่อไป

21_resize

Related posts