พระครูสาย ลป.มั่น ภูริทัตโต จัดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี

              พระครู…

Read More

วัดถ้าผาจรุย อ.ป่าแดด จ.เชียงราย สถานที่พักจิตอันศักด์สิทธิ สายหลวงปู่มั่น ภูรทัตโต

เชียงราย อีกหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยศิลปะยุคล้านนาอันวิจิตร ที่ชาวบ้านและผู้น…

Read More

ครบรอบ10 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร(อาหารเเห้ง) พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยได้รับความเมตตาจากพ่อเเม่ครูอาจารย์ พร้อมพระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาต ลานหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคำเเหงฯ

      โดยงานในครั้งนี้ได้มีการบรรยายเผยเเพร่ประวัติปฏิปทาธรรมะคำส…

Read More