ครบรอบ10 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร(อาหารเเห้ง) พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดยได้รับความเมตตาจากพ่อเเม่ครูอาจารย์ พร้อมพระภิกษุสงฆ์ รับบิณฑบาต ลานหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคำเเหงฯ

      โดยงานในครั้งนี้ได้มีการบรรยายเผยเเพร่ประวัติปฏิปทาธรรมะคำสอนของพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงได้รวบรวมปฏิปทาพอสังเขป

       “…หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเกจิอาจารย์ทางวิปัสสนาชื่อดัง ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นอริยสงฆ์หรือพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ได้รับยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดท่าน ว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาชั้นเยี่ยมแห่งยุคสมัย ท่านมีศิษยานุศิษย์และคนเคารพนับถือมากมาย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่ายิ่งของสยามประเทศ สมกับการได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

“องค์การ UNESCO” ได้ประกาศยกย่องให้ “หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต” ในวาระที่มีชาตกาล ครบ 150 ปี ในปี 2563 “เป็นบุคคลสำคัญของโลก” ประจำวาระปี 2563-2564 นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย จากวันที่หลวงปู่มั่นถือกำเนิด

หลวงปู่มั่นได้วางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันควรแก่สมณะและประชาชนอย่างกว้างขวาง ด้วยความถึงพร้อมทั้งปฏิบัติ ปริยัติและปฏิเวธ ท่านกล่าวว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ จะแยกกันไม่ได้ ดังหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ต้องอิงอาศัยกันอยู่ฉันใด ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้น สัทธรรม 3 อย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลย…”

ประวัติหลวงปู่มั่นโดยสังเขป

หลวงปู่มั่น ถือกำเนิดในวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปีมะแม วันที่ 20 มกราคม 2413 ที่บ้านคำบง ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ บ้านคำบง ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี) ท่านเป็นบุตรชายในสกุลแก่นแก้ว มีบิดาคือนายคำด้วง มารดาคือนางจันทร์

Related posts