โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลสิงหนคร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง…

Read More

เปิดโครงการ ” ไทยดี มีมารยาท “

คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัต…

Read More

สสว. ผนึกกำลัง Shark Tank Thailand สร้างโอกาส เปิดความคิด สู่โอกาสขยายโมเดลธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภ…

Read More

กีฬาม้าแข่งไทยถูกต้องตามกฎหมาย ดึงทุกฝ่ายร่วมประชุม เน้นไม่สนผลประโยชน์ เลิกการพนัน

สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย เปิดตัวแล้ว พร้อมเตรียมลุยยกระดับวงการอาชา ให้อยู่คู่เมืองไทยต่อไปอย่า…

Read More