รมช.ประภัตร ขานรับนโยบายนายกฯ ผลักดันโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ดึงเอกชนหาตลาดรองรับผลผลิต เปิด “สุพรรณบุรีโมเดล” สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่สุพรรณบุรี หวังขยายผลสู่ระดับประเทศ ยกระดับรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

รมช.ประภัตร ขานรับนโยบายนายกฯ ผลักดันโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร ดึงเอ…

Read More