บัญชี จุฬาฯ จัดมอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง“ The Most Powerful Brands of Thailand 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (…

Read More

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ตอกย้ำ ผู้นำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลก และเป็นศูนย์กลางสนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีนานาชาติ

               คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn Business Sch…

Read More

บัญชี จุฬาฯ ปลื้มสุดๆ ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ งาน AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ป…

Read More

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (CBS) ถอดบทเรียนสำคัญจากเวทีระดับโลก (UN) ในการเข้าร่วม เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันผู้ประกอบการด้านธุรกิจจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก

          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกร…

Read More