มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่  ประชุมสามัญประจำปี 2563 ส่งมอบตำแหน่ง และเลี้ยงสังสรรค์

มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่  ประชุมสามัญประจำปี 2563 ส่งมอบตำแหน่ง และเลี้ยงสังสรรค์ งานประชุ…

Read More

มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่  ประชุมสามัญประจำปี 2563 ส่งมอบตำแหน่ง และเลี้ยงสังสรรค์

มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่  ประชุมสามัญประจำปี 2563 ส่งมอบตำแหน่ง และเลี้ยงสังสรรค์ งานประชุ…

Read More

ผู้การเต็ง พร้อมคณะ มูลนิธิชาวเชียรใหญ่ ไปแจกทุนการศึกษาที่ จ.นครศรีธรรมราช

ผู้การเต็ง พร้อมคณะ มูลนิธิชาวเชียรใหญ่ ไปแจกทุนการศึกษาที่ จ.นครศรีธรรมราช 6 ธ.ค. 63 พล.ต…

Read More

พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี นายกสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับ “ประกาศนียบัตรศิษย์เก่าดีเด่น” จาก ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ …. ผลงานบอกถึงคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัล “ศิษย์เ…

Read More

สมาคมนิติศาสตร์รามคำแหง จัดประชุมใหญ่ สรุปผลงานที่ผ่านมา

สมาคมนิติศาสตร์รามคำแหง จัดประชุมใหญ่ สรุปผลงานที่ผ่านมา   วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 256…

Read More

นายกสมาคมนิติศาสตร์รามฯ ชวนบัณฑิตย์ใหม่แวะซุ้มถ่ายรูป

นายกสมาคมนิติศาสตร์รามฯ ชวนบัณฑิตย์ใหม่แวะซุ้มถ่ายรูป พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี นายกสมาคมน…

Read More

สมาคมนิติศาสตร์รามฯ จัดซุ้มให้รุ่นน้องนิติศาสตร์ที่จะรับปริญญาได้ถ่ายรูป

เรียน สมาชิกสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางสมาคมนิติฯได้จัดซุ้ม ให้รุ่นน้องนิติศาสต…

Read More

เปิดสมาคมนิติศาสตร์รามคำแหง ตั้งผู้การ นิพนธ์ เป็นนายกสมาคมฯ

เปิดสมาคมนิติศาสตร์รามคำแหง ตั้งผู้การ นิพนธ์ เป็นนายกสมาคมฯ   คณะกรรมการสมาคมนิติศาส…

Read More

คณะศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

คณะศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี เมื่อวันที่ 7 สิงห…

Read More