มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่  ประชุมสามัญประจำปี 2563 ส่งมอบตำแหน่ง และเลี้ยงสังสรรค์

มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่  ประชุมสามัญประจำปี 2563 ส่งมอบตำแหน่ง และเลี้ยงสังสรรค์

งานประชุมสามัญประจำปี 2563 พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานมูลนิธิ จากอาจารย์สุจินต์ ธรรมชาติ เป็น พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี และงานพบปะสังสรรค์กรรมการ สมาชิก มูลนิธิ/ชมรมชาวเชียรใหญ่ ชาวเฉลิมพระกียรติ  วันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ สวนอาหารนาทอง  ถ. ประชาอุทิศ ห้วยขยวาง เพื่อสืบสานประเพณี ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนาแผ่นดินเกิด

Related posts