บวงสรวงงานบุญใหญ่ เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ 

บวงสรวงงานบุญใหญ่เพื่อส่วนรวม เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ฟ้าลงดิน เป็นลักษณะเมฆขาวและเมฆด…

Read More