บวงสรวงงานบุญใหญ่ เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ 

บวงสรวงงานบุญใหญ่เพื่อส่วนรวม เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ ฟ้าลงดิน

เป็นลักษณะเมฆขาวและเมฆดำเกิดขึ้นกระทันหันและวิ่งชนกันบังแสงอาทิตย์  ในขณะที่ ทำพิธีตลอดจนจบพิธี

โดยอาจารย์มังกรพันเศียร ผู้กล่าวเบิกโองการบวงสรวง

อาจารย์ปู่อู๊ด ณัฐพัชร ปิ่นทอง   เบิกเปิดพระแม่ธรณี

อาจารย์ต้น สำโรง ให้ฤกษ์มงคลบสงสรวง

อาจารย์ส้ม โปรเด็นเซย์ ประธานการสร้างเมรุ นำอธิฐานจิต

พร้อมด้วยลูกศิษย์ติดตามและชาวบ้านมาร่วมอธิฐานจิตพร้อมกัน

ในความเชื่อทางสายมู เป็นที่รู้ทั่วกันว่าการบวงสรวงบอกกล่าวครั้งนั้นสำเร็จฟ้าดินรับรู้และสนับสนุนเกื้อกูลให้งานสำเร็จดั่งเป้าหมายเกิดกุศลใหญ่ทันตาทันใจ

กำหนดสถานที่สร้างเมรุเผาศพ  วัดศรีมหาโพธิ์ ณ บ้านหนองกุดใหญ่ ต.วาใหญ่ อำเภอ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

ประธานสงฆ์

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนากรวิสุทธิ์ รจจ.สกลนคร จร.วัดทุ่ง,

 ประธาน ฝ่ายฆราวาส

อาจารย์ มังกรพันเศียร

อาจารย์ปู่อู๊ด หรือคุณ ณัฐพัชร ปิ่นทอง

อาจารย์ ต้น สำโรง  หรือคุณ เกษมศิษฐ์ มะชะรา

อาจารย์ส้ม โปรเก็นเซ หรือ คุณสมคิด ไมเยอร์ มาจากเยอรมัน

กำหนดฤกษ์วางศิลาฤกษ์พร้อมทอดผ้าป่าสร้างเมรุ

ฤกษ์วางเสาเอก

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ฤกษ์ใหญ่เสวย ภูมิปาโลแห่งฤกษ์

วันอธิบดี มหาฤกษ์

จักขุมายา ๑๓.๑๔

ฤกษ์ทำการเวลา ๑๐.๒๙ น.

สอบถามรายละเอียด

084 7945002 เจ้าอาวาส

ธนาครกรุงไทย วัดศรีมหาโพธิ์  4440847198

Related posts