ควันหลงกินผัก (4)…………….โดย ปัญญา ไกรทัศน์

จากประเพณีถือศีลกินผักของคนจีนโพ้นทะเล ที่เริ่มต้นจากโรคระบาดที่มาจากการกินเนื้อสัตว์จนล้ม…

Read More

ควันหลงกินผัก (3) …….โดย ปัญญา ไกรทัศน์

ในการเตรียมการกินผักของแต่ละศาลเจ้า หรือ อ้าม จะต้องมีทุนรอนนอนก้น เพราะการจัดกินผักแต่ละค…

Read More

ควันหลงกินผัก (2) ……….โดย ปัญญา ไกรทัศน์

ศาลเจ้า หรือ อ้าม หรือ หมิว ในภาษากวางตุ้ง อดีตกาลจะตั้งตามสถานที่ที่คนจีนเข้ามาทำมาหากิน …

Read More

ควันหลงกินผัก  ตอน 1………..โดย ปัญญา ไกรทัศน์

อดีตกาลนานมาแล้ว ความยากจน ความอดอยาก ลูกเมียพ่อแม่ไร้อาหารและเครื่องนุ่งห่มรวมถึงบ้านเรือ…

Read More

เขียนตามคิด……ปัญญา ไกรทัศน์ ควันหลงกินผัก

เขียนตามคิด……ปัญญา  ไกรทัศน์   ควันหลงกินผัก   สารพัดภาพจากบรรดาเหล่…

Read More