เปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ “The Media New Normal รุ่นที่ 1” ตอบโจทย์การสื่อสารในยุคดิจิทัล และ New Normal

หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่ 1 หลักสูตรที่ตอบโจทย์เรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัล เ…

Read More

MCKIDSby ครูพี่จอย ครั้งที่ 1….จาก AE Freelancer สู่ ครูพี่จอยของเด็กๆ….

กว่าหนึ่งปี MCKIDSbyครูพี่จอย สถาบันสอนการพูดสำหรับเด็กเล็ก “ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการ…

Read More