“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2567 แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

               วันนี้ (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 25…

Read More

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล  “สุราษฎร์ นาฏลีลา สุนทราภรณ์”  โดยสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษา ศาสนา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของจังหวัดสุรำษฎร์ธานี

               วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นา…

Read More

พว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดเสวนา ยุบกระทรวงศึกษาธิการ

               เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567&nbs…

Read More

ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า สาขานครปฐม บริหารงานโดย รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ที่ปรึกษาอาวุโสและประธานกรรมการผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนฯ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียน

               สำหรั…

Read More

รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส นำคณะฯ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

               …

Read More

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

            สภาสังคมสงเคราะห์แห่งปร…

Read More

พว. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)  ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps  เพื่อพัฒนา นวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน 

               เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น …

Read More

พว. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning)  ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

          เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.…

Read More

“สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล”จับมือองค์กรพันธมิตร เยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาส

               ระบบก…

Read More

 รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมัชญา พลชัย.. ร่วมสัมมนาให้ความรู้กับนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

               …

Read More