ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร 

วันที่ 12 ก.ย.65 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นางสาว…

Read More