สหกรณ์เดินหน้าโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาลดพื้นที่ปลูกข้าว

สหกรณ์เดินหน้าโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาลดพื้นที่ปลูกข้าว

สหกรณ์เดินหน้าโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาลดพื้นที่ปลูกข้าว   กรมส่งเสริมสหกรณ์  เดินเครื…

Read More

เกษตรกร จากสหกรณ์การเกษตรไชยวาน จ.อุดรธานี ร้องนายกให้คืนสิทธิ์โซล่าฟาร์ม

เกษตรกร จากสหกรณ์การเกษตรไชยวาน จ.อุดรธานี ร้องนายกให้คืนสิทธิ์โซล่าฟาร์ม

เกษตรกร จากสหกรณ์การเกษตรไชยวาน จ.อุดรธานี ร้องนายกให้คืนสิทธิ์โซล่าฟาร์ม   เมื่อวันท…

Read More

อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ย. นี้ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ

อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11”  ระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ย. นี้ ณ บริเวณตลาด อ.ต.ก. (พหลโยธิน) กรุงเทพฯ

อ.ต.ก. ส่งเสริม สนับสนุนชาวใต้ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในงาน “ของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 11” ร…

Read More

วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ตำบลภูเงิน จ.ศรีสะเกษ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ตำบลภูเงิน จ.ศรีสะเกษ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล ตำบลภูเงิน จ.ศรีสะเกษ   ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศร…

Read More

ต่างชาติทึ่ง! นักวิทยาศาสตร์ไทยค้นพบสารสกัดจากแผ่นใยไหมไทยเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ

ต่างชาติทึ่ง! นักวิทยาศาสตร์ไทยค้นพบสารสกัดจากแผ่นใยไหมไทยเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ

ต่างชาติทึ่ง! นักวิทยาศาสตร์ไทยค้นพบสารสกัดจากแผ่นใยไหมไทยเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของมนุษยชา…

Read More

อ.ต.ก. จัดงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.(Organic Market) เพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ไทย

อ.ต.ก. จัดงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.(Organic Market)  เพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ไทย

อ.ต.ก. จัดงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.(Organic Market) เพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรกรอินท…

Read More

“ ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

“ ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.”   ระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม  2561  ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา

“ ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.”  ระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม  2561 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 …

Read More

อ.ต.ก. จัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.(Organic Market) ยกระดับสินค้าเกษตรกรอินทรีย์สู่สากล

อ.ต.ก. จัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.(Organic Market)  ยกระดับสินค้าเกษตรกรอินทรีย์สู่สากล

  อ.ต.ก. จัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.(Organic Market) ยกระดับสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ส…

Read More

เลขาธิการนายกฯ เป็นประธานปิด “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เลขาธิการนายกฯ เป็นประธานปิด “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

เลขาธิการนายกฯ เป็นประธานปิด “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ประจำเดือน พฤ…

Read More

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการจัดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560”  นายธีรภัทร ประยูร…

Read More