สส. ติวเข้ม บุคลากรศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)

สส. ติวเข้ม บุคลากรศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ…

Read More

ทส. ลงพื้นที่หนองแขม มอบถุงยังชีพ ต้านภัยโควิด-19

ทส. ลงพื้นที่หนองแขม มอบถุงยังชีพ ต้านภัยโควิด-19             วันที่ 24 มิ.ย.63 นายรัชฎา ส…

Read More

กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุ…

Read More