ซีแอนด์จี โชว์ความเป็นเลิศ คว้ารางวัล การจัดการพื้นที่สีเขียวระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว ระดับดีเยี่ยม โดยมีนายรัฐพล ชัยวุฒิธร ผู้จัดการโรงงาน (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ขวา)  เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆนี้

               บริษัทซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็น 1 ใน 8 ขององค์กรที่ได้รับรางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว ในระดับดีเยี่ยม โดยโรงงานผ่านหลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยขนาดของพื้นที่สีเขียว เกณฑ์ด้านความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ และขนาดของลำต้น ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์ของต้นไม้ สามารถดูซับก๊าซเรือนกระจก   และฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดี การดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

               ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบเสมือนจริง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://www.cg-ep.co.th/thai, http://www.cg-ep.co.th/ng

Related posts