จังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้า 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards : TTA) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

             รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถือเป็นรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

               การประกวดดังกล่าวผู้เข้าประกวดต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานตามเกณฑ์การประเมิน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมพิจารณาตามเกณฑ์อย่างเข้มขั้น ผู้ที่ได้รับรางวัล นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการแข่งขันกับตัวเองที่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลายหมวดหมู่ ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่นำไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งนำไปสู่ความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวอย่างการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการ เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล

               รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards : TTA) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ได้มีการประกาศผลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรางวัล Thailand Tourism Silver Awards คือ รางวัลประเภทดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สัปปายยะ สปา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ ไทยโลคัลลิสต้า ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทรายการนำเที่ยว ในเส้นทาง DoiSter Hard Trek

               สำหรับสัปปายยะ สปา เป็นธุรกิจสปาและความงาม ที่ตั้งอยู่เลขที่ 412 หมู่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสัปปายยะ สปาให้บริการการนวดด้วยอโรมาออย น้ำมันเกรดพรีเมียม (Premium Essential Oils) ที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากการเดินทางผ่านหลายร้อยโค้งมายังปาย เพื่อปรับสมดุลย์คืนความสดชื่นกับผู้รับบริการ ได้บำบัดและผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง ด้วยน้ำมัน 4 ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-236-6644 | FB: Sapaiya Spa

               ส่วนไทยโลคัลลิสต้า เป็นผู้ประกอบการนำเที่ยว จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ทำเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่า 5 วัน 4 คืน ผ่านป่า ภูเขา สายน้ำ และชุมชนปกาเกอะญอ 4 ชุมชน ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโปรแกรมทัวร์/รายการนำเที่ยว พัฒนาจากการทำงานร่วมกันของเครือข่ายชุมชน กับ REST จนมาถึง ทัวร์เมิงไต แม่ฮ่องสอน และขยับมาเป็น Thai Localista กับชื่อใหม่ ๆ เก๋ไก๋ว่า DoiSter Hard Trek ที่มีเส้นทางชมธรรมชาติแบบอนุรักษ์ และเชื่อมโยง BCG Model กับวิถีชีวิตชุมชน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 096-147-2719 | FB: Thai Localista

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ซึ่งรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล 

               โดยในปีนี้จะมีพิธีพระราชทานรางวัล ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism day) ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์ ชั้น 5 สามยานมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร 

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

#ททท

#รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่14

#รางวัลการันตีคุณภาพ

#ThailandTourismAwards

#TTA14

#TAT

#Thailand

#ThaiLocalista

#SapaiyaSpa

Related posts