กินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการดำเนินการเครือข่ายวัฒนธรรมภาคเหนือที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

               กินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน วันพฤหัสที่ 8 มิถุนายน 2566 นั้น  กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรมของภาคเหนือ ณ.โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายนนี้  โดยมีนายโกวิท ผกามาศอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ)เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกในปี 2566 นั้นจะนำเสนอให้นานาชาติได้รู้จักมรดกภูมิปัญญาของวัฒนธรรมประเทศไทยคือ 1.โขน  2.มโนราห์ และ 3.นวดไทย ครั้งนี้เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้แน่นอน!!!น่าสนใจมากจริงๆเรื่องของวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นตามภูมิภาคของประเทศไทย.!!!

Related posts