ไทยพีบีเอส จับมือ สพฐ. ชวนครูมา Uptrend เสริม Skill สานต่อ 3 โครงการสุดปังแห่งปี 66

               ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมดี ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ สพฐ. และไทยพีบีเอส ล่าสุดนัดรวมพลศึกษานิเทศก์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และคุณครูจากโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการอบรม 3 โครงการสุดปังปี 2566 ประกอบด้วย โครงการ Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 7, โครงการ ALTV ชวนครู ENG มา THINK ให้ FUN และโครงการ ALTV QUIZ CHALLENGE ปีที่ 4 ผ่านระบบ Zoom และระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) ทาง OBEC Channel พร้อมกันทั่วประเทศ

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

               ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา, นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา ไทยพีบีเอส และดร.โชติมา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบของทั้ง 3 โครงการ เข้าร่วมงาน

นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล
รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา ไทยพีบีเอส

               นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา ไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิด สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้นการศึกษาจำเป็นต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ของเรา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่โลกแห่งอนาคตของทั้งครูและนักเรียน ตามแผนงานของศูนย์สื่อเด็กและครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 โครงการให้คุณครูระดับประถมศึกษามาอัปเดต เพื่อเสริมสมรรถนะและเทคนิคการสอนแบบใหม่ที่สนุกกว่าเดิมให้เด็กได้มีความสุข สนุกสนาน อยากเรียนตลอดเวลา เพื่อเป็นการเตรียมห้องเรียนให้ก้าวเข้าสู่ “การศึกษา 4.0”

               จากผลสำเร็จของทั้ง 3 โครงการในปีที่ผ่าน ๆ มานั้น มีคุณครูให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการเป็นจำนวนมาก โดยสามารถนำทักษะและความรู้จากการอบรมนำไปพัฒนาวิธีการสอนและพัฒนาสื่อให้ดียิ่งขึ้น มีไอเดียไปต่อยอดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมในช่วงสอนในห้องเรียนมากขึ้น นอกจากนั้นได้มีการนำสิ่งที่มีในชุมชนมาปรับใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน และการสร้างห้องความรู้ในโลกเสมือนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษา ขณะที่นักเรียนก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะรายการทาง ALTV มีความหลากหลายและสามารถเข้าใจได้ง่าย สำหรับในปีนี้ทางไทยพีบีเอส ก็คาดหวังว่าเนื้อหาและกิจกรรมจากการอบรมทั้ง 3 โครงการ จะเกิดประโยชน์กับคุณครูจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอน อันจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ต่อไป

               ด้าน ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า สพฐ. ร่วมกับ ไทยพีบีเอส ในการขับเคลื่อนโครงการ Kid Rangers ชวนครูวิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปีที่ 7 และโครงการ ALTV QUIZ CHALLENGE ปีที่ 4 มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว โดย สพฐ. มีส่วนในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการดี ๆ เหล่านี้ ให้แก่ครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคและวิธีการสอนที่น่าสนใจ ตรงตามเทรนด์การศึกษาในยุค 4.0 และตอบโจทย์การพัฒนาทักษะที่สำคัญที่เด็กยุคใหม่ต้องมีนั่นคือ ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะอาชีพ รวมไปถึงทักษะแห่งอนาคต ในส่วนของโครงการ ALTV ชวนครู ENG มา THINK ให้ FUN ถือได้ว่าเป็นปีแรกที่ สพฐ. ได้มีโอกาสในการขับเคลื่อนโครงการนี้ร่วมกับไทยพีบีเอส ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่อ และไม่เน้นท่องจำ แต่เป็นการเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันของนักเรียน และพัฒนาทักษะทั้งในด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกัน

               ทั้งนี้ ความคาดหวังของ สพฐ. คือต้องการให้ทั้ง 3 โครงการนี้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วงการการศึกษา ให้ครูได้มีเทคนิค วิธีการสอนแนวใหม่ รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน และนำไปพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ กระบวนการ ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในยุค 4.0 ที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลง และไม่แน่นอน

Related posts