ดร.โภคิน พลกุล นำทัพพรรคไทยสร้างไทยลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ขอคะแนนเสียงโค้งสุดท้ายพร้อม ประกาศดันฮับฮาลาล ยกเลิกกฎอัยการศึก สร้างสันติภาพโดยประชาชน

วันที่ 9 พ.ค. 2566 พรรคไทยสร้างไทย นำโดย ดร. โภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมด้วยนายจิรเดช วรเพียรกุล รองหัวหน้าพรรค และนางตัสนีม เจ๊าะตู กรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทย และคณะ ลงพื้นที่ปราศรัยโค้งสุดท้าย ขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทยทั้ง 3 เขต ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 1 นายโฅไมนี ดารายีสาฮอ  , เขตเลือกตั้งที่ 4 หมายเลข 7 นายสะอารี แมกองบือแน และเขตเลือกตั้งที่ 5 หมายเลข 1 นายฟัครูรอยี สาและ ในขณะที่แบบบัญชีรายชื่อ ขอให้เลือกไทยสร้างไทย พรรค “ส” เบอร์ 32 ซึ่งมีพี่น้องชาวใต้ ให้ความสนใจเดินทางมารับฟังการปราศรัย โดยเฉพาะนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ในเรื่องของการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในชายแดนใต้ และการดูแลพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนแก่ กว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคน

  

ดร. โภคิน ย้ำจุดยืนพรรค ขอเสนอเป็นตัวเลือกทางออกของประเทศ ยุติความขัดแย้งการเมืองสองขั้ว ร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลาน พร้อมอาสาดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ ส่งเสริมบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เลือกไทยสร้างไทย พรรค “ส” เบอร์ 32 เพื่อให้ประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนนายใหญ่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงและยังขอบคุณกระแสตอบรับเชิงบวกที่มีต่อพรรค

ดร.โภคิน พลกุล ยังกล่าวว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยโอกาสและมีศักยภาพสูง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความงดงามของธรรมชาติ รวมทั้งมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ และอาหารฮาลาลที่ขึ้นชื่อ จึงต้องการผลักดันให้ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลของโลก เพื่อส่งออกไปยังตลาดชาวมุสลิม ซึ่งปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีจำนวนกว่า 1,565 ล้านคน ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและฮาลาล ย่อมช่วยสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศ อีกทั้งยังช่วยยกระดับสินค้าเกษตรออกสู่โลกภายนอก โดยใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งที่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค สร้างไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโลก เชื่อม 2 ฝั่งมหาสมุทรด้วยคลองไทย

 

นอกจากนี้ ดร. โภคิน ยังระบุอีกว่า พรรคไทยสร้างไทยมุ่งมั่นที่และจริงใจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ โดยผลักดันนโยบายสร้างสันติภาพด้วยมือประชาชน เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับวิถีอัตลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับปรุงกฎหมายพิเศษ ยกเลิกกฎอัยการศึกต่างๆ และนำยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่

พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอเป็นทางเลือกทางออกของประเทศ ยุติความขัดแย้งการเมืองสองขั้ว “ไม่เอาลุง ไม่เอาความขัดแย้ง” ให้เลือกพรรคไทยสร้างไทย พรรค “ส” เบอร์ 32 เพื่อพาประเทศไทยเดินต่อไปข้างหน้า ช่วยเสริมพลังและปลดปล่อยคนตัวเล็กจากรัฐราชการอำนาจนิยม และพร้อมทุ่มเททำงานเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีทุกช่วงวัย

Related posts