เที่ยวไปกับพี่หนุ่ม – สุทน : พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จ.นครนายก

เที่ยวไปกับพี่หนุ่ม – สุทน

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ จ.นครนายก

 

วันนี้พี่หนุ่ม-สุทน ขอแนะนำให้เดินทางไปเที่ยวชมอีกหนึ่งสถานที่ของจ.นครนายกนั้น คือ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตั้งอยู่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สถานที่เป็นมงคลตามหลักพุทธศาสนา คือการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

ผู้จัดสร้างพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์คือพระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นมาเนื่องในวโรกาสครบรอบ 2600 ปี เปรียบเสมือนเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาครบ 2600 ปี ในปี2555  ดังนั้นเพื่อลำรึกถึงพระพุทธเจ้าและถวายเป็นพุทธบูชารวมทั้งต้องการให้เป็นอนุสรณ์ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนา

rsz_sut1

พุทธอุทยานมาฆบูชาได้สร้างขึ้นมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม  2555  ตรงกับวันมาฆะบูชาถือว่าเป็นวันมงคลยิ่ง มีพิธีเททองหล่อ พระพุทธเจ้าพระเกศพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ มีหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 13.5 เมตร  นอกจากนี้ยังมีพระอรหันต์สาวกที่ได้เดินทางมาประชุมร่วมกัน 1,250 รูป และมี พระอสีติมหาสาวกอีก 80 รูป การจัดสร้างพุทธอุทยานอนุสรณ์มาฆบูชาได้รับปัจจัยจากญาติโยมที่ร่วมกันทำบุญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

rsz_sut12     sut13

ส่วนวันมาฆบูชา“โอวาทปาติโมกข์”คือหัวใจพระพุทธศาสนาวันเพ็ญเดือนมาฆะ เพ็ญกลางเดือน3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าคือโอวาทปาติโมกข์ หรือ โอวาท3 คือหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้า เมื่อมีการจัดสร้างเป็นพุทธอุทานอนุสรณ์มาฆบูชาขึ้นมาในเนื้อที่ 53 ไร่ ล้อมรอบด้วยขุนเขาและสายน้ำไหลมาจากเทือกเขาใหญ่ เป็นสถานที่สงบเงียบเหมาะแก่การรำลึก ในสมัยพุทธกาลเป็นที่พระสงฆ์เดินทางมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายจำนวน 1,250 รูป ณ พระเวฬุวันวนาราม  เมื่อพระสงฆ์ได้ฟังโอวาทเป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วพระสาวกทั้ง 1,250 รูปเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา  ดังนั้นนักท่องเที่ยวน่าจะเดินทางไปพุทธอุทยานอนุสรณ์  พี่หนุ่ม-สุทนขอบอกควรเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชา เพ็ญเดือน 3 ตามความเชื่อของชาวพุทธศาสนาเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

rsz_sut4     rsz_sut3

ถ้าหากสนใจจะเดินทางไปพุทธอุทยานอนุสรณ์มาฆบูชา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครนายก โทรศัพท์ 03731-2282 หรือ 03731-2284 ได้ทุกวันเวลาราชการและ ขอบคุณ คุณประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครนายก ได้นำคณะสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยวไปเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรีและนครนายก  เป็นโครงการไหว้พระ 108 วัด

rsz_sut9     rsz_sut8

rsz_sut5     rsz_sut11

rsz_sut6     rsz_sut7     rsz_sut2

 

 

 

Related posts