“กอ.รมน.” จัดประกวดกิจกรรม “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์”

              กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้แถลงข่าวจัดงานประกวดกิจกรรม “บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์” เวทีมิวสิกอวอร์ดเชิงสร้างสรรค์ ปลูก ฝังความดี ความรักความสามัคคีในสังคมไทย นำโดย พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน.  ร่วมด้วย โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์, เพชร มาร์ และ นิติพงษ์ ห่อนาค ณ อาคารรื่นฤดี โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานมาได้ที่ FB : บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565 

Related posts