ดร.อัครพัชร พร้อมเพรียงชัย ร่วมเป็นประธานพิธีสวดนพเคราะห์ สืบชะตาแบบโบราณ ณ พระอุโบสถวัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕  ขอน้อมนำบุญมาฝากครับ  ท่านจิรชัย มูลทองโร่ย  สมาชิกวุฒิสภา , พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ และ ดร.อัครพัชร พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษาผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นประธานพิธีสวดนพเคราะห์ สืบชะตาแบบโบราณเพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ พระอุโบสถวัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี  พร้อมด้วยคณะจิตศรัทธา ศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

กราบอธิษฐานสาธุการและอนุโมทนาในมหาบุญ มหากุศลเพื่ออานิสงค์ส่งเสริมหนุนนำให้ความเจริญ มีความก้าวหน้า และมีความสง่างามในชีวิตสืบไป

Related posts