ดร.โฆสิต ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เบอร์24 แถลงโค้งสุดท้าย ตอกย้ำทำไมต้องเป็น “กรุงเทพฯ 24 ชั่วโมง”

          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ที่ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. อิสระ หมายเลข 24 แถลงชี้แจงนโยบายกรุงเทพ 24 ชั่วโมง ว่า  กรุงเทพมหานครมีปัญหาหลากหลาย ทั้งปัญหาปากท้อง ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาการว่างงาน และปัญหาหนี้สิน ทำให้ประชาชนต้องจ่ายเงินซื้อข้าวของแพง สิ่วเหล่านี้ หากบริหารกรุงเทพมหานคร ได้แบบ 24 ชั่วโมง จะแก้ไขปัญหาได้ทันที การสาธารณสุขก็จะสะดวกรวดเร็วบริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาปิด การทำมาหากิน การค้าการขายต้องเปิดได้ 7 วัน ต้องประกอบอาชีพกันได้ 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้า  24 ชั่วโมง การเรียนรู้ 24 ชั่วโมง การดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง การบริหารและบริการของกรุงเทพมหานคร 24 ชั่วโมง และการทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองคุณธรรม 24 ชั่วโมง

          “หลายอย่างที่พูดไปมันเกิดจากปัญหาปากท้อง ปัญหารายได้ทั้งสิ้น เมื่อประชาชนมีรายได้ดี จะไม่รู้สึกว่า ค่าหอพักมันแพง อาชญกรรมก็จะน้อยลง เพราะจะมีอาชีพ มีที่อยู่ มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน ความเครียด ความเจ็บป่วยที่มาจากความยากจนก็จะลดน้อยลง เรื่องใหญ่ที่เป็นวิกฤติของกรุงเทพมหานคร เมืองที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุด วันนี้คือเรื่องรายได้ และความยากจน”

          ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เบอร์ 24 กล่าวว่า ถ้าตนมีโอกาสเป็นผู้ว่าฯ กทม.จะดำเนินการเรื่องการไกล่เกลี่ยหนี้สินโดยทันที สำคัญที่สุดต้องรณรงค์ให้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาลงทุน มาทำกินใน กทม.ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มงบประมาณในการดูแลคุณภาพชีวิต โดยกระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสของคนเป็นผู้ว่าฯ กทม. คอรัปชั่นใหญ่ที่สุด ทำกันมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานคร พูดแบบไม่ต้องเกรงใจ ต้องหยุดการคอรัปชั่นให้ได้

          ผู้ว่าฯ กทม.ต้องโปร่งใส ไม่ส่ง ส.ก.ของตัวเองมาลงสมัคร เนื่องจาก ส.ก.มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าฯ ถ้าตนมี ส.ก.อยู่ในมือ มันก็ชัดเจนว่าตนกำลังวางแผนหลบหนีการตรวจสอบ ตนจึงกล้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครอิสระ และไม่ส่ง ส.ก.ลงสมัครเลย พร้อมรับการตรวจสอบเต็มที่

          ดร.โฆสิต ยังอาสาทำให้คนกรุงพักหนี้มีงาน เร่งสร้างตลาดชุมชนให้คนทำมาหากินว่า สิ่งที่พูดมานี้คือสิ่งที่ตนอยากทำ หากได้เป็นผู้ว่าฯกทม. คือ นโยบาย 7 เรื่องหลัก ที่จะสร้างความมั่นคงให้คนในชุมชน ทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้พักหนี้มีงาน เสริมสร้างตลาดชุมชนให้คนทำมาหากินได้ 24 ชั่วโมง ตนพร้อมอาสา ชูนโยบายเร่งด่วน 100 วันทำทันที เพื่อบรรทุกข์ของคนกรุงเทพฯ ให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว หลังต่างก็บอบช้ำจากผลกระทบของโรคโควิด-19 จนเกิดภาระหนี้สิน ปัญหาสุขภาพ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาอย่างยาวนานแล้ว

          ดร.โฆสิต กล่าวด้วยว่า นโยบายหลัก “กรุงเทพ มหานครแห่งความสุข 24 ชั่วโมง” ที่เปิดตัวไปแต่ต้นนั้น ตนต้องการพลิกฟื้นความสุขให้ชาว กทม.กินดี อยู่ดี มีความสุข ด้วยการบริหารและบริการจาก กทม. 24 ชั่วโมง โดยจัดนโยบายแบบวงจรความสุขเอาไว้ทั้งหมด 7 เรื่องหลัก คือ

  1. ทำมาหากินได้ 24 ชั่วโมง
  2. เดินทางสะดวก 24 ชั่วโมง
  3. ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
  4. สุขภาพดี 24 ชั่วโมง
  5. การเรียนรู้ 24 ชั่วโมง
  6. การบริหารและบริการ กทม.24 ชั่วโมง และ
  7. เมืองคุณธรรม 24 ชั่วโมง

ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดแบบเจาะลึกได้ที่เพจเฟสบุ๊ค “โฆสิต 24 ชั่วโมง” และแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่ตนเน้นใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ไม่เน้นวิธีระดมป้ายโฆษณาไปติดตั้งให้กระทบทัศนียภาพตามท้องถนน

          ดร.โฆสิต กล่าวอีกว่า ตนเคยถามชาวบ้านว่า เมื่อเห็นคนกรุงเทพฯ เดินมา 10 คน ในจำนวนนั้นมีคนจนอยู่กี่คน? เชื่อหรือไม่หลายท่านตอบกลับมาแบบติดตลกว่า “จนไปแล้ว 11 คน มีอีก 1 คนอยู่ในครรภ์มารดา” นั่นเท่ากับว่า เวลานี้ไม่มีปัญหาใดที่ควรเร่งแก้ไขไปมากกว่าเรื่องปากท้อง ดังนั้นหากตนมีโอกาสเข้ามารับใช้ชาวกรุงเทพฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน ตนจะเร่งทำให้คนจนได้มีงานทำ ทำงานได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง จะเร่งสร้างตลาดชุมชนให้คนมีที่ทำมาหากิน เร่งทำให้ระบบการสอนภาษาในโรงเรียนสังกัด กทม.ต้องสอนฟรีอย่างน้อย 3 ภาษา ไม่ใช่จำกัดอยู่แค่เฉพาะในโรงเรียนของลูกคนมีเงิน เพราะตนมั่นใจภาษาทำให้เงินในกระเป๋าเพิ่ม และภาษาจะเป็นกุญแจไปสู่องค์ความรู้ทั้งหมด

          ท้ายที่สุด ดร.โฆสิต ย้ำว่า นอกจากนี้จะขอทำให้คนสามารถหากินได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำนักงานเขตและสวนสาธารณะ ก็ต้องเปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพฯ ต้องเป็น SMART HOSPITAL เปิดตลอด 24 ชั่วโมงด้วยเพราะคนเลือกเวลาเจ็บป่วยไม่ได้ เรื่องระบบความปลอดภัยก็สำคัญ ต้องพัฒนาระบบ S.O.S.พร้อมวงจรปิดให้ครอบคลุม ทำ BKK GUARD ให้คนกรุงเทพปลอดภัย ยามชาวบ้านมีปัญหาให้แก้ไขต้องได้รับคำตอบจากผู้ว่าฯ และทีมงานภายใน 24 ชั่วโมง เพราะเราจะต้องทำงานกันแบบไม่หยุด ไม่พัก ไม่ปฏิเสธ หรือ Never Stop. Never Sleep. Never Say No.กันตลอด 24 ชั่วโมง

          ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. อิสระ หมายเลข 24  กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจกกรุงเทพฯ ประสบปัญหานานัปการ มีความขัดแย้งทางการเมือง และได้รับความเสียหายกันมามากแล้ว วันนี้เป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เลือก ผู้ว่าฯ กทม.ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง ขอให้เลือกคนที่โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และมีความสามารถประสานงานได้ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองแห่งความสุขตลอด 24 ชั่วโมง อย่างแท้จริง กรุงเทพมหานครรอพี่น้องประชาชนตัดสินใจ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ขอให้เข้าคูหากาเบอร์ 24 เลือก โฆสิต ไปเป็นผู้ว่าฯ กทม. 24 ชั่วโมง

Related posts