คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ พาเด็กไทยสู่เวทีโลกอีกครั้ง

รศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ ตอกย้ำภาพลักษณ์ Chula Business school อันดับ1 ของประเทศ นำพานิสิตเข้าสู่เวทีธุรกิจจริงระดับโลก ส่งเสริมความสามารถหลากหลายมิติของเด็กไทยด้านธุรกิจ โดยทีมนิสิต นิสิต BBA Chula ได้แก่

1.วีรวุฒิ วิทยารักษ์สรรค์

2.พชรพล ปวเรศกุล

3.เมย์ณวัล สุทธิสัมพัทน์

ซึ่งชนะแผนธุรกิจระดับประเทศ และกำลังก้าวสู่เวทีโลกครั้งสำคัญ ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งพลังโหวตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล Popular vote ด้วยการกดแชร์และโหวตผ่าน QR code ตามลิ้งค์นี้ https://brandstorm2022.loreal.com/#/projects/2/inclusion/275/colorless

แล้วเลือกหมวดหมู่ Inclusion, เลือกทีม Colorless และเลือกVote เเละยืนยันสิทธิ์ทางอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ เพื่อมีส่วนในการสนับสนุนผลักดันเกียรติภูมิเด็กไทย  ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565

#CBS_CUเด็กไทยเวสู่เวทีโลก  #CBSChula

Related posts