กินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ : พาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในพื้นที่วัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม’สุทน รุ่งธัญรัตน์ “ ขอนำพาไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่วัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอาณาจักรแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้น “วัดบางเดื่อ” เป็นสถานที่ที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าซึ่งมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ซึ่งกอบกู้เอกราชจากพม่า ชุมชนบางเดื่อแห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนจะเข้าตีค่ายโพธิ์สามต้นและกอบกู้กรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จก่อนที่พระองค์จะทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อมา ซึ่งจากที่ผมได้เดินทางมาเยี่ยมชมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพี่วัดบางเดื่อนี้ จึงมีเรื่องราวมาเล่าให้รับรู้กันดังนี้ครับ

เรื่องที่ 1 จากสมัยแผ่นดินเมืองอโยธาศรีรามเทพถึงอาณาจักรแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คลองบางเดื่อคือสายน้ำที่เชื่อม 2 แม่น้ำคือแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรี ด้วยเหตุนี้เมื่อเรือสินค้าของชาวต่างชาติเข้ามาจอดท่าเรือปากน้ำป่าสักก็จะขนถ่ายสินค้าลงเรือแล้วก็ล่องไปตามน้ำป่าสักเพื่อไปเข้าคลองบางเดื่อไปออกยังแม่น้ำลพบุรี-หรือเมืองละโล้ในอดีต

เรื่องที่ 2 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะนำกองทัพจากเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาไปพม่า ต้องแวะตั้งพักกองทัพบริเวณวัดบางเดื่อแห่งนี้

เรื่องที่ 3 สมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ก็นำกองทัพจากเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยามาตั้งอยู่ที่วัดบางเดื่อ ทรงตกปลาในลำน้ำคลองบางเดื่อแล้วมีการชกมวยกับชาวบ้านย่านวัดบางเดื่อบ่อยครั้ง

เรื่องที่ 4 ถือว่าเป็นเรื่องราวบันทึกในหอสมุดแห่งชาติครั้งที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2309-2310 บริเวณวัดบางเดื่อเป็นที่ตั้งกองทัพพระเจ้าตากสินมหาราช (พระยาวชิรปราการ) เพื่อเข้าตีค่ายโพธิ์สามต้น พอยึดค่ายสำเร็จก็กอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่าได้สำเร็จทแต่กรุงศรีอยุธยาก็ถูกพม่าเผาบ้านเผาเมืองเสียหายหมด พระเจ้าตากสินจึงสร้างราชธานีขึ้นใหม่ คือ “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”

เรื่องที่ 5 วัดบางเดื่อได้สร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านประดิษฐานในมณฑล นอกจากนี้ยังมีเรือพระที่นั่งสร้างด้วยไม้ตะเคียนซึ่งเรือพระที่นั่งลำนี้มีเรื่องราวเล่าขานว่านางตะเคียนมาเข้าฝันชาวบ้านให้ไปงมเรือในแม่น้ำย่านเมืองสามโคกปทุมธานีเพราะจมน้ำอยู่นานแล้ว เพราะเป็นเรือพระที่นั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามป้ายปรากฎ

เรื่องที่ 6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 “คุณหนุ่ม“ ได้นิมิตเห็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและตรัสให้คุณหนุ่มมาจัดสร้างพระบรมรูปเพื่อประดิษฐาน ณ วัดบางเดื่อ แห่งนี้ พอตื่นขึ้นมาคิดไปคิดมาก็มาวัดบางเดื่อขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสขอจัดสร้างวิหารประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเท่าองค์จริงพร้อมดาบจำลองเสมือนดาบจริงที่ทรงใช้ต่อสู้ในศึก พร้อมการดำเนินเรื่องให้จัดสร้างจนแล้วเสร็จ แล้วประกอบพิธีบวงสรวงตามหลักพระพุทธศาสนาอัญเชิญดวงพระวิญญาณประดิษฐานในวิหารที่ทางกรมศิลปากรออกแบบเขียนลวดลายภายในวิหารไว้อย่างสวยงาม สำหรับองค์พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นทางวัดบางเดื่อได้ประกอบพิธีบวงสรวงและไหว้ครูไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เป็นปีที่ครบรอบ 250 ปี ดังนั้นท่านผู้อ่านทุกท่านอ่านแล้วน่าไปเที่ยวแล้วกราบบูชาขอพรพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่มีพลังมนต์ขลังเหมือนดวงพระวิญญาณพระองค์สถิตอยู่ ณ วิหารวัดบางเดื่อ ครับ ส่วนว่าใครมาแล้วรู้สึกอย่างไรนั้นคงต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับ

ไปเที่ยวกันนะครับ ที่ “วัดบางเดื่อ” ริมคลองบางเดื่อ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ อายุน่าจะเกิน 400 ปี แล้ว จะได้กราบอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยอีกพระองค์หนึ่งที่ส่งมีความสำคัญในการกอบกู้ปกป้องกรุงศรีอยุธยาให้พ้นจากเงื้อมมือข้าศึกศัตรูพม่าแล้วสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีต่อมา เมื่อมาที่วัดบางเดื่อและได้เข้าขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น คนส่วนใหญ่ก็มักจะขอพรในหลายเรื่อง เช่น ขอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือสอบเข้ารับรายการได้ดั่งหวัง ไม่ก็เชื่อว่าท่านสามารถช่วยให้หมดหนี้หมดสิน ค้าขายได้ผลดี สมหวังเรื่องการงาน การเรียน เป็นต้น ก็ขอให้ทุกท่านสมหวังดั่งปรารถนาในทุกสิ่งครับ “เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ ถ้าอยากรู้ต้องออกเดินทางไป…กับ…ผมหนุ่ม’สุทน” ขอบคุณและสวัสดีครับ

เรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น.

#ติดต่อวิทยากรด้านการท่องเที่ยวได้ที่ได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ค

#เที่ยวเพลิน #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #Tourism local life ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

Related posts