“ชสท.” จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564 และพบปะสังสรรค์สมาชิก

     ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชสท.)จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563-2564 ขึ้นที่ห้องอะเมซิ่ง รูม อาคารสยามอะเมซิ่ง ฮอลล์ สยามอะเมซิ่งพาร์ค  ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม และต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมใหญ่ได้มีการเลือกตั้งประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชสท.) คนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระลง และสมาชิกฯ มีมติเป็นเอกฉัน โหวตลงคะแนนให้ นางวรางคณา  สุเมธวัน เป็นประธานชมรม ฯ อีกหนึ่งสมัย 

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร
รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด

      จากนั้น มีงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกชมรมฯชสท. โดยได้รับเกียรติจากนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารการตลาด เป็นประธานเปิดงานผ่านวิดีโอซูม และ บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการสื่อสารการตลาด ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2565 

นอกจากนี้ ทางชมรมฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณวัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) นำคณะมาร่วมงานและบรรยายพิเศษเรื่อง “ความยั่งยืน กับ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม”

ต่อจากนั้น มีนายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนายการสำนักงานเลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลย และหนองบัวลำพู และนำของรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมจับรางวัลแจกให้สมาชิกชมรมฯ เป็นที่ระลึก

นางวรางคณา  สุเมธวัน
ประธานชมรม ชสท.

จากนั้น นางวรางคณา  สุเมธวัน ประธานชมรม ชสท.ได้ขึ้นมากล่าวถึงเรื่องราวในกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมพูดถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวปีนี้่ ถ้าไม่มีโรคระบาดหนัก คงได้มีโอกาสเชิญสมาชิกร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันอีกเพราะห่างหายมาหลายปี

     จากนั้นมีการแจกข้าวกล่องให้รับประทานกัน  มีการร้องเพลงขับกล่อม สลับกับการแจกรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมาชิก ท่ามกลางความยินดีด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้าน

Related posts