คนไทยไม่ทิ้งกัน ธารน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัยโควิด-19 และ น้ำท่วม

อาจารย์ วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานชมรมรักการทำบุญ พร้อมทั้งผู้แทนมูลนิธิธรรมดี

ในนามโครงการ “ก้าวเดินร่วมใจ พ้นภัยโควิด”

โดยมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ ชมรมรักการทำบุญ กองบุญโภคทรัพย์

โดยการสนับสนุนของ กองทัพภาคที่ 1, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายบุญ

ล่องเรือ แจกถุงยังชีพให้พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม 400 ครอบครัว อำเภอบางบาล พระนครศรีอยุธยา

รวมมอบถุงยังชีพทั่วไปแล้วกว่า 12,400 ครอบครัว ทุกภูมิภาค และมีแผนจะมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย เพิ่มเติมในทุกภูมิภาค เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ชาติไทยร่มเย็น ปลุกเมตตาในใจคน ให้ลุกขึ้นมาช่วยเพื่อนร่วมชาติอย่างเต็มกำลัง!

กองบุญ ก้าวเดินร่วมใจ พ้นภัยโควิด

รวมพลังจิตอาสา พลังแห่งหัวใจพระโพธิสัตว์!!

จากคนไทยทุกหมู่เหล่าเป็นหนึ่งเดียวกัน

ขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาบริจาคทรัพย์

สละแรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือพี่น้องไทย

น้อมถวายบุญกุศลแห่งมหาทานนี้ เป็นพุทธบูชา และแผ่บุญกุศลไม่มีประมาณ

เพื่อชาวไทยร่มเย็น

เชิญร่วมบุญ หรือ สนับสนุนโครงการ

ประสานงานได้ที่

☎️ 098-268-6813 | 086-884-2449

Related posts