เชลล์ ขับเคลื่อนเมืองแห่งอนาคตด้วย Crowdfunding และพลังเยาวชน ร่วมมือกับมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มอบทุนมูลค่ากว่า 200,000 บาท

กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2564บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จับมือกับมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ขับเคลื่อนเมืองแห่งอนาคตโดยมีเยาวชนรุ่นใหม่เป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ร่วมทำกิจกรรม นิสิต นักศึกษาผู้สนใจสามารถสมัครขอรับเงินทุนมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อนำเสนอและดำเนินโครงการ Crowdfunding โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการจิตอาสา ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ความท้าทายในการพัฒนาเมือง อาทิ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม คุณภาพการศึกษา และการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้สูงวัยที่ด้อยโอกาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-15 พ.ค.นี้

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ
ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า เชลล์และมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มีเจตนารมณ์เดียวกันในการส่งเสริมพันธมิตรที่ไว้วางใจได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ จึงเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ส่งโครงการ ในรูปแบบ Crowdfunding การระดมทุนผ่านทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาชุมชนและจิตอาสาต่างๆ ทั้งนี้มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย จะสนับสนุนทุนในการดำเนินการรวมกว่า 200,000 บาท 

“เชลล์ เดินหน้าสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ Powering Progress โดยผสานกลยุทธ์ สัดส่วนธุรกิจ และความมุ่งมั่นตั้งใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการดำเนินโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition เราพบว่า เยาวชนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สังคม และที่สำคัญมีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาเมืองที่จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้มีการใช้ออกแบบเมืองที่เน้นการนำพลังงานสะอาดมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา เชลล์มุ่งหวังให้ประเทศไทยมีกรอบการทำงานที่เปิดโอกาสของการมีส่วนร่วมโดยคนจากหลากหลายภาคส่วนและระหว่างเจนเนอเรชั่น ผมยินดีและขอบคุณมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ที่สนับสนุนทุนกิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับ นิสิต นักศึกษา ที่จะนำเสนอโครงการเพื่อสังคมต่อไป” นายปนันท์กล่าว

นายธเนศร์ รัชตะปีติ
ประธานกรรมการ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย และ
ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจยางมะตอย ภูมิภาคเอเชีย และ ตะวันออกกลาง
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

นายธเนศร์ รัชตะปีติ ประธานกรรมการ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย และผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจยางมะตอย ภูมิภาคเอเชีย และ ตะวันออกกลาง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า มูลนิธิก้าวไปคู่ไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2534 ปัจจุบันดำเนินการมาเกือบ 30 ปีแล้ว ที่ผ่านมาเน้นกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ด้านพัฒนาการศึกษา สุขอนามัย โภชนาการ รวมถึงความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนกรณีประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางมูลนิธิฯได้มอบเงินบริจาคให้กับหน่วยงาน ตลอดจนโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง


“แผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปี 2564 นั้น เรายังคงให้เงินทุนเพื่อการศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมขยายขอบเขตโครงการเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสังคม เรากำลัง Rethink และมองหาพันธมิตรที่ไว้ใจได้ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงอยากให้น้องๆ มาช่วยเราคิด เสนอไอเดียใหม่ๆ ช่วยให้มูลนิธิก้าวไปคู่ไทยระดมทุนได้มากขึ้น ช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้น หากน้องๆ มีโครงการเพื่อสังคมอยู่แล้วและอยากให้มูลนิธิฯ สนับสนุนเงินทุน หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิก้าวไปคู่ไทยจัดขึ้นก็ทำได้เช่นกัน โครงการเพื่อสังคมที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินทุนสนับสนุนรวมกว่า 200,000 บาท และได้รับโอกาสใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย” นายธเนศร์กล่าว

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์
ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และ
ประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand


นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand เปิดเผยว่า วันนี้อยากจะเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมโครงการภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้และหากน้องๆ เคยเข้าร่วมในโครงการ Imagine The Future หรือเป็น Fanpage ของ Imagine the Future Competition จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


“เรามองหาโครงการดีๆ ไอเดียใหม่ๆ ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในทุกๆ มิติ และเกิดจากจินตนาการ ความสามารถ ความตั้งใจดีของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสา กิจกรรมเพื่อสังคม จนถึงโครงการและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อระดมทุน อาทิ Crowdfunding เพื่อสนับสนุนมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย  ถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่จะใช้ศักยภาพในการออกแบบเมืองที่นอกจากน่าอยู่แล้ว ต้องไม่โดดเดี่ยวใครไว้อย่างด้อยโอกาสด้วย เยาวชนคนรุ่นใหม่มีพลังที่เข้มแข็งและมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี เมื่อผสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มาร่วมกัน Make the Future we want to see and live in ไปด้วยกัน”

สำหรับขั้นตอนและวิธีการสมัคร นิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อสังคม ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 หรือจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที บอกเล่าโครงการที่สนใจจะดำเนินการ แล้วส่งมาที่ T.laxanaphisuth@shell.com  ภายในวันที่ 1 เมษายน-15 พฤษภาคม 2564 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก https://www.facebook.com/imaginethefuturecompetition หรือรับชมข้อมูลเพิ่มเติมที่https://fb.watch/4xmDcUGB7E/

เชลล์ ร่วมมือ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย มอบทุนกิจกรรมเพื่อสังคม กว่า 200,000 บาท
หมายเหตุคำอธิบายภาพจากซ้าย
1. นางสาวณิชา ถิรทิตสกุล พนักงานจิตอาสาในโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand 
2. นายปราโมทย์ ภาษยเดช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย 
3. นางสาววรรณี ยงชยานันทกุล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย
4. นายธเนศร์ รัชตะปีติ ประธานมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย
5. นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
6. นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand และผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
7. นางสาวอิสสยา ดำรงเกียรติสกุล พนักงานจิตอาสาในโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand

Related posts