ยุคท่องเที่ยวไทยที่ออนไลน์บูมมีบทบาทควบคู่กับการกิจกรรมท่องเที่ยว รองผู้ว่าฯททท.ด้านดิจิทัลฯ เผยถึง”Special..เที่ยวไทย”ที่พึ่งเสร็จสิ้นลงคือ การกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด19 ที่เป็นการผนึกกำลังผู้ประกอบดั้วยทั้ง 5 ภูมิภาคได้อย่างเต็มที่รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องทางออนไลน์อีกด้วย

           นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผอ.ภูมิภาคกลางได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา หมาด ๆเผยถึงงานล่าสุดที่ชื่อว่า ”Specialเที่ยวไทย” ที่พึงผ่านพ้นมาในช่วงปลายเดือนว่า เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและยังเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด -19 โดยมีผู้ประกอบการจาก 5 ภูมิภาค ร่วมออกบูธ(On Ground) กว่า 60 ราย และมีการจัดโปรโมรชั่นลดราคา 80-90%   โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โรงแรมที่พัก ชุมชน กิจกรรมActivities แพคเกจท่องเที่ยวและด้านtransport ซึ่งจัดขึ้นที่ลานสีฟ้าสยามสแควร์ กรุงเทพฯที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จอย่างดี นอกจากนั้นแล้วยังมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องทางออนไลน์ www.specialtiewthai.com ที่นำเสนอรายละเอียดการท่องเที่ยวในราคาสุดพิเศษ ]

                     รองผู้ว่าฯททท.ด้านดิจิทัลฯกล่าวว่างานด้านนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในยุคประเทศไทย4.0 ที่จะต้องใช้เทคโนโลยี่เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ซึ่งภายหลังได้รับประกาศแต่งตั้ง”นายอภิชัย”กล่าวถึงการที่จะต้องทำงานแบบเชิงรุกในการใช้เทคโนโลยี่ทุกด้าน เพราะภารกิจของตำแหน่งรองผู้ว่าฯด้านนี้ต้องดูแลงานด้านดิจิทัล แล้วยังรวมไปถึงงานด้านวิจัย และการพัฒนาควบคู่กันไป ซึ่งในด้านนี้ททท.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะขับเคลื่อนงานด้านนี้อย่างเต็มที่ เพราะการท่องเที่ยวในปัจจุบันทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหาแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกและรวดเร็วจากการใช้เทคโนโลยี่ โดยเฉพาะมือถือ หรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและเวปต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีต จึงเป็นยุคท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยี่เข้ามาช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดายและยิ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงโควิด19 ระบาดอยู่ทั้งโลก การสื่อสารกันด้วยการใช้เทคโนโลยี่จึงมีบทบาทที่สำคัญมาก เพราะการไปมาหาสู่กันในยุคNew Normal ที่ต้องเป็นสังคมที่ต้องทิ้งระยะห่างทางสังคมหรือ Social distanceing ยังมีข้อจำกัดในการเดินทางและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี่สื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างมาก

            รองผู้ว่าฯททท.ด้านดิจิทัลฯ กล่าวต่อไปว่าตนเองพร้อมเดินหน้าทำงานในเชิงรุกด้านดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมิตรภาพและเครือข่ายกับกลุ่มคนไทยที่ใช้เทคโนโลยี่สมัยใหม่มาเป็นพลังเที่ยวด้วยจิตอาสา เที่ยวแบบปลอดภัยและรักษาสุขภาพในสถานการณ์โควิด19  เพียงแต่ทีมงานหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบร่วมกันทำงานขับเคลื่อนกันเป็นทีมเวิร์ค งานทุกอย่างก็จะไปได้ดี ผมเคยผ่านงานสำคัญ ๆในช่วงเป็นผู้อำนวยภูมิภาคภาคกลางฯ(มาหลายงานสำคัญ เช่น งาน  5ธันวา สะพานภูมิพล ทำเพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9,  งานเที่ยวตามฝันครั้งหนึ่งในชีวิต มอบให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่มีรายได้น้อย เช่น กลุ่ม อสม. ,อพปร. ,อสส. อพม และรวมถึงงานศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  ซึ่งภารกิจด้านดิจิทัล จึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมาช่วยขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานแล้วยังสนับสนุนงานในส่วนของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่.

Related posts