สุดมหัศจรรย์! “พระอาทิตย์ทรงกลด” ขณะอัญเชิญ ‘พระมหาโพธิสัตว์(กวนอิม)’ ขึ้น ณ แท่นประทับหยกขาว

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (วันพระ) ผมขอน้อมนำ มหาบุญ มหากุศล มาฝากครับ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, กรรมการมหาเถรสมาคม มีดำริให้อัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ปาง ๔ พระพักตร์) ซึ่งเดิมประดิษฐาน ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ ให้ไปประดิษฐานณ สำนักสงฆ์เทพสถิตย์ฯ จ.ชัยภูมิ เพื่อให้ญาติโยมในพื้นที่ได้กราบไหว้สักการะ

โดยทันทีที่ได้อัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประดิษฐานยังแท่นหินหยก พระอาทิตย์ทรงกลด” บนท้องฟ้าเหนือยอดแท่นได้ปรากฏขึ้นอย่างอัศจรรย์ ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีและเป็นมหาสิริมงคลยิ่งนัก

กราบอนุโมทนาในมหาบุญ มหากุศล อันเป็นมหามงคลฤกษ์ยิ่งนี้ร่วมกันครับ สาธุ

Related posts